Debatt: Business as usual håller inte

23 april 2019 06:00

* 3 000 ledare träffas i Davos med ett rekordantal privatjetplan.

* EU-parlamentets flyttcirkus 12 gånger per år fortgår mellan Bryssel och Strasbourg till en kostnad av 2 miljarder kronor med ett utsläpp av cirka 20 000 ton koldioxid.

* Det saknas ett väl fungerande tågsystem mellan Bryssel och Europas metropoler. Man kan ju fundera över hur stort utsläppet av koldioxid är från Bryssels flygplats (med SN:s sätt att ange utsläppen från Skavsta) till följd av alla flygresor av EU-ledamöter, tjänstemän av olika slag, lobbyister, journalister etcetera.

* Regeringen (S) presenterar sina planer på en kraftig utbyggnad av Arlandas kapacitet för att möta framtida efterfrågan.

* Folk- och försvarsmötet förläggs årligen till Sälen. Ny flygplats byggs!

* Våra vetenskapliga lärosäten släpper ut mer än 60 000 ton koldioxid med sina flygresor genom att inte utnyttja IT för sina externa kontakter.

* Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping besöker tillsammans med två medarbetare en mässa i Cannes tillsammans med 26 000 andra från 100 länder.

* SVT producerar i ett decennium ”Fråga doktorn” i Umeå med en progamledare från Stockholm och en från Värmland och TV4 ”Robinsonsåpan”på Fijiöarna.

* VM i hockey varje år (i maj månad!) när fotbollen har vart fjärde. SHL har 52 omgångar per år samt sju omgångar i vardera kvarts-, semi- och final. Det blir många personkilometer med 50-100 000 åskådare per omgång.

Och så vidare, och så vidare.

Det samlade transportarbetet ökar enligt prognoser med mer än 50 procent inom mindre än en halv generation, vilket kan vara nödvändigt för att klara EU:s fyra friheter (fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital) och den årliga ökningen av BNP med minst 3 procent. Detta medför ökande koldioxidutsläpp från trafiken och inte minst från tillverkningen av alla fordon, flygplan och fartyg som behövs om inte en dramatisk teknisk utveckling kan motverka detta.

Eftersom koldioxiden är mycket långlivad i atmosfären är det nu som alla myndigheter, institutioner, organisationer och företag samt vi som enskilda individer måste agera! Vi kan inte invänta tekniksprång och politiska beslut. Måste verkligen transportprognoserna uppfyllas?

Kan dagens generation, med så mycken egoism och kortsiktigt tänkande klara klimatkrisen?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tore Jansson Nyköping