Debatt: Det finns inga gratisluncher

25 maj 2019 06:00

På söndag är det EU-val i hela Europa. Storleken på jordbruksbudgeten och de ersättningar som går till lantbruket ifrågasätts av många politiker men också av vanliga konsumenter, eftersom det är få som vet vad de gör för nytta.

Inte så sällan blir EU:s gemensamma jordbrukspolitik orättvist utskälld. I själva verket fungerar politiken så bra att resultaten tas för givna. EU:s ersättningar till lantbrukare är egentligen en ersättning till dig och mig, för att vi ska kunna handla säkra livsmedel till rimliga priser. Minskade ersättningar riskerar ge dyrare mat helt enkelt. Minskade ersättningar ökar även risken för att större volymer importerad mat producerad under tveksamma förhållanden hamnar på hyllorna i våra butiker. Därför är det viktigt att rösta i EU-valet, för hållbar mat och för de lantbrukare som vill fortsätta producera den.

Från EU:s kassa går 40 procent tillbaka till jordbruket, för att lantbrukare ska kunna producera säker och hållbar mat och som en ersättning för miljötjänster som är av allmänintresse. Till exempel när djuren får beta hag- och strandmarker så att en mångfald av blommor, växter och insekter trivs och frodas där, för sett ur lantbrukarens företagande finns det oftast andra mer lönsamma alternativ.

Som väljare måste man förstå att någonstans får man betala för den mat man vill ha, antingen direkt via matpriset i butik eller som delersättningar via skattsedeln som idag. Jordbruksstöden är som sagt till för oss alla. För alla människor behöver äta mat varje dag. Pengarna tar bara en omväg via bönderna först. Sedan jordbruksstödet infördes i EU har hushållens utgifter för maten i medeltal minskat med hälften. År 1960 gick 30 procent av hushållsbudgeten till mat. Idag är samma siffra 15 procent. Kort sagt ger EU-stöden tillgång till säker mat som dessutom blir billigare i butik än om producenten tagit dess rätta marknadsvärde.

Ett enat samarbetande Europa är, rätt använt av Sverige, en garant för matproduktion även i Sverige. Det är även en garant för en fred som svenskarna tar alltför given. Det finns inga gratisluncher. Vi bör därför välja politiker som förstår det och inte ensidigt vill försämra för svenska bönder och konsumenter!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Lagerholm regionordförande LRF Södermanland