Debatt: Ekobyn Tallberget – bra för Gnesta

28 september 2019 06:00

Sedan tre år arbetar en grupp privata entreprenörer för att bygga en grön villaby för vanligt folk utanför Gnesta. De vill erbjuda klimatsmarta bostäder i naturmaterial, en hållbar livsstil och frivillig samverkan i ett modernt byasamhälle på landsbygden. Bebyggelsen kommer att vara energisnål, hushålla med vattnet och ha transporter med små utsläpp.

Initiativtagarna äger själva marken och tar den ekonomiska risken, utan bidrag eller subventioner. Men trots att ett hundratal intressenter redan står på kö för att få köpa en bostad i Ekobyn Tallberget står nu Gnesta kommun och väger om man alls vill utveckla dessa lantliga områden. Ett beslut som riskerar att stoppa projektet och minska kommunens attraktionskraft.

I Gnestas Översiktsplan heter det att kommunen ska genomföra ”aktivt arbete för att öka exploateringsintresset (…) för att främja byggandet av miljömässigt och socialt hållbara lösningar”. Målbilden är uttryckligen en ”ekologiskt hållbar och varierad arkitektur” och att det bidrar ”både till minskad miljöpåverkan och ökad mångfald”. Tallberget är alltså helt i linje med kommunens uttalade ambition, genomförs utan några kommunala investeringar och ger ökade skatteintäkter, ökad omsättning för Gnestas handel och ökad klimatomställning.

För oss blir det obegripligt att man överväger att motarbeta projekt som bidrar till vår kommuns utveckling.

De folkvalda i Gnesta har gått till val på att man vill se kommunen växa. Helt rätt: ska vi ha kvar vårdcentral, skolor, täta tågavgångar och ett brett utbud av handel och restauranger så behövs det inflyttning, framför allt från Stockholm.

Människor flyttar inte till en kommun – de flyttar till en plats som passar deras behov. Ett behov som allt fler prioriterar är att minska sin miljöpåverkan utan att minska sin livskvalitet. Att bo i moderna, klimatmässigt sunda hus med tyst, vacker natur omkring sig och samtidigt pendla till arbetsplatser i Stockholm är attraktivt.

Nyköping har havet. Eskilstuna har positionen vid Mälaren. Gnestas starkaste kort är ett boende omgivet av vackert kulturlandskap i kombination med utmärkta förbindelser till Stockholm. Den 30 september diskuterar kommunen ett inriktningsbeslut om hur man ser på ny bebyggelse i kommunens mindre stråk. Beslutar man att stoppa projekt som Tallberget så kastar man bort en av Gnestas största konkurrensfördelar – en modern, levande och hållbar landsbygd! Gnesta kommuns framtid, ekonomi och hållbara omställning behöver initiativ som Ekobyn Tallberget. Vi hoppas att beslutsfattarna förstår att ta vara på denna möjlighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!