Debatt: EU stärker Trosa och Gnesta

15 april 2019 06:00

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Trots att EU-valet kan kännas avlägset så är det av stor vikt för Sveriges politiska arbete, inte minst i klimatfrågorna. EU har även stor betydelse för många lokala verksamheter och företag här i Sörmland. Genom EU-samarbetet skapas dessutom förutsättningar för Trosa och Gnesta kommuner att bidra i dess klimatarbete.

Det blir tydligt för en region som Sörmland med många företag inom besöksnäringen och inom de gröna näringarna, att man är beroende av ett väl fungerande samarbete inom hela Europa. I våra kommuner finns många exempel på små och stora företag verksamma inom allt från konferensanläggningar, skogsskötsel, produktion av grönsaker samt kött och mjölkproduktion.

Den fria rörligheten är viktig för att det ska vara enkelt att besöka vår region.

EU:s samarbete är i grunden ett handelssammanarbete för att vi ska kunna utbyta varor och tjänster med varandra i Europa och detta har stärkt de svenska företagen. Samtidigt är vi med och påverkar övriga Europas arbete för att skapa en bättre djurhållning och minskade utsläpp inom hela Europa. Samarbetet krävs också för att effektivisera lantbruket både avseende djurhållning och utsläppen från de fordon som används.

EU behöver se skogens potential inom energiproduktionen för att vi ska kunna få mer förnybar energi i både Sverige och Europa. Skogsnäringen har potential och är en av nycklarna till omställningen. Sörmland har idag arbetstillfällen inom alla ovan uppräknade områden och det finns möjligheter till fler i ett fortsatt positivt samarbete.

Vi i Centerpartiet har en tydlig vision att arbeta för ett mer aktivt Sörmland som bidrar till minskad klimatpåverkan, ökar besöken till vår region och förbättrad djurhållning. Detta är viktigt för Trosas, Gnestas, Sörmlands och Europas utveckling.

EU-valet har därför stor betydelse för den utveckling vi vill se framöver både här lokalt och internationellt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Wiesner (C) kandidat till Europaparlamentet Martina Johansson (C) riksdagsledamot, Sörmland John Carlsson(C) gruppledare Trosa Håkan Ekstrand (C)