Debatt: ”Inom islam finns ingen religionsfrihet”

Den stort uppslagna artikeln om Sahro Hashi (SN 30/7) ger anledning till ett antal reflektioner.

31 januari 2018 07:00

Jag har stor sympati för flera av hennes uttalanden, men problemet med andra uttalanden är att de saknar grund inom islam, den religion hon tillhör. Därigenom blir artikeln grovt vilseledande.

► Läs mer: Sahro Hashi, 23: "Bilden av Brandkärr är orättvis – men visst finns utmaningar"

Låt mig ta några exempel.

Sahro säger: ”Man kan inte bara säga: Brandkärr är radikaliserat för att tjejer har slöja.”

Nu råkar det vara så att slöjtvånget, även för unga flickor, är tydligt inskrivet i sharia (Reliance of the Traveller f5.3). Om nu tillämpningen av detta inte är tecken på radikalisering, är det i vart fall tecken på att ”religionen har fått ett starkt fäste” och dessutom tillämpas strikt.

Hennes karaktärisering av IS som ”hjärntvättade” får stå för henne. Faktum är att IS gör en strikt tolkning av ortodox islam, vilket är illa nog.

I rapporten nämns uppenbarligen somalisk kultur och somaliska regler, moskéer och koranskolor. Sahro säger om detta: ”Det handlar om religion i så fall, om islam.”

Det gör inte saken så mycket bättre eftersom islam inte bara är en religion utan en totalitär ideologi, som förtrycker sina egna och uttrycker hat mot otrogna.

Att så är fallet framgår tydligt inte minst av de kronologiskt sista surorna i Koranen 5 och 9 (bortsett från den korta suran 110), som innehåller ett antal verser med budskapet att döda judar, kristna och otrogna i allmänhet. Detta budskap bekräftas av sharia, som i bok O föreskriver jihad (heligt krig) mot de otrogna.

Mot den bakgrunden framstår hennes uttalande: ”Och islam säger: Du ska anpassa dig till de lagar och regler som finns”, som helt grundlöst.

I själva verket medger Koranen och sharia ingen religionsfrihet. Sharia före­skriver dödsstraff för den som lämnar islam.

I moderna dokument som Kairodeklarationen och Ammanbudskapet fastlägger ledande företrädare för islam att islam är en totalitär ideologi, som tar avstånd från grundläggande mänskliga rättigheter.

Ja, ”Vi bor i ett fantastiskt land där en av grundlagarna är religionsfrihet.” Men det gäller alltså inte för islam.

Sammantaget vilseleder artikeln om faktiska förhållanden och därmed om förut­sättningarna för framgångsrik integration.

Bertil Malmberg (SD)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!