Debatt: Låt ditt barn cykla till skolan

19 augusti 2019 06:00

Har du som förälder under sommaren märkt att ditt barn tycker om att röra på sig, klarar mer på egen hand än vad du trodde och vill agera för att motverka klimatförändringarna?

Årets rapport från Generation Pep visar att ungdomar tycker att det är kul att röra på sig, men att bara tre av tio unga rör på sig de 60 minuter om dagen som rekommenderas. Bland flickor på gymnasiet når bara 14 procent upp till den tiden.

Vår lösning är att låta ditt barn cykla till skolan, något som allt för få gör i dag.

På 1970-talet gick eller cyklade 90 procent av barnen och ungdomar till skolan. I dag är den andelen omkring 50 procent. I mitten av 1990-talet cyklade 24 procent av eleverna till skolan. I början av 2010-talet hade andelen minskat till 14 procent. Detta trots att sex av tio elever, enligt Trafikverket, har skolan inom två kilometer från hemmet.

Du som förälder är en stor del av problemet.

I dag kommer nästan varannan grundskoleelev till skolan med bil, enligt den senaste nationella resvaneundersökningen. Föräldrar motiverar detta med att trafikmiljön är farlig, att man får umgås i bilen och att sitt barn inte klarar av lika mycket som man själv gjorde i samma ålder.

Och så snurrar den onda spiralen vidare. Biltrafiken tätnar kring skolorna och ännu fler barn sätts i bilar med stressade föräldrar vid ratten.

Så här kan vi inte ha det. Dagens barn förväntas leva kortare liv med sämre livskvalitet än sina föräldrar. Fler dör i dag av stillasittande än av trafikolyckor eller rökning. Samtidigt fortsätter de klimatfarliga utsläppen vara höga.

Det är dags att du som förälder tar reda på bästa cykelvägen till skolan och cyklar den tillsammans med ditt barn några gånger innan och när skolan börjar.

Barn som cyklar eller går till skolan får bättre hälsa, har minskad risk för fetma och leker mer aktivt utomhus. Dessa barn är piggare på morgonen och har lättare att koncentrera sig i skolan. De känner sig också mer hälsosamma, får mer miljövänliga attityder och känner större frihet genom att kunna transportera sig själva.

Och för dig själv kan det innebära mindre stressiga mornar och kanske nya resvanor för dig också. Barn tar ju gärna efter sina föräldrars vanor, på gott och ont.

Och för varje bil som försvinner från vägen blir trafikmiljön för ditt barn och dig själv bättre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Strömgren ordförande Svensk Cykling Klas Elm vd Svensk Cykling Anna Niska föreståndare Cykelcentrum vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI