Debatt: Lyft våra naturbrukare

29 maj 2019 06:00

I dessa tider läggs mycket fokus på mat, miljö och framtid. Det har förmodligen inte undgått någon att vi tillsammans måste skapa ett hållbart odlande med så liten påverkan som möjligt på miljön. Sverigedemokraterna stödjer att den mat som serveras på våra skolor, äldreboenden, sjukhus med mera i så stor utsträckning som möjligt skall vara närproducerad och gynna lokala bönder och odlare. Självklart bör även varje matsedel vara utformad efter odlingssäsong.

Urbaniseringen minskar våra möjligheter att vara självförsörjande och att leva miljövänligt. Sverigedemokraterna vill mot denna bakgrund lyfta fram ett bra exempel på hållbart och fungerande lantbruk inom Region Sörmland, Öknaskolan och Nynäs. Här utbildar man framtidens naturbrukare. En utbildning som signalerar att arbetet med naturen är en helhet och handlar inte endast om att arbeta med jorden. Eleverna får kunskap i både ekologiskt och konventionellt jordbruk. Här går slaktat djur och vilt som fällts till den egna restaurangen: Ekologen. Grönsakerna som återfinns på tallriken är från skolans egna odlingar. Här frodas viljan att värna om miljön, genom riktigt arbete. Man strävar efter ständiga förbättringar för att minimera miljöbelastningen. Man har öppna betesmarker där man varvar olika typer av betande djur för att öka den biologiska mångfalden.

På Nynäs finns fantastiska naturreservat och unika miljöer. Bland annat Långmaren, en gård där man aldrig brukat jorden med konstgödsel eller tunga maskiner. Där endast hästens kraft i samverkan med människan härskar. Detta gör att det finns arter här som inte återfinns på så många andra platser i landet. Med varningssignaler om ett minskat insektsbestånd är detta glädjande för varje miljövän.

Enligt Sverigedemokraterna behöver vi ett hållbart jordbruk med goda förutsättningar för svenska bönder. Sverige behöver fler utbildade personer som tar jordbrukets framtid på allvar och som vill axla den viktiga rollen som naturbrukare. Sverige behöver också fler personer som arbetar inom skogsbruk, trädgårdsskötsel och jakt.

Vår miljövård handlar inte endast om att minska gifter i naturen, det är lika mycket en fråga om det öppna landskapet och den kultiverade naturen. Vi ser i detta sammanhang trädgårdsutbildningen som en viktig del av miljövården. Att arbetsgivarna står i kö för att anställa just trädgårdsutbildade elever från Öknaskolan är en bonus. Detta borde vara varje studie- och yrkesvägledares uppgift att informera blivande gymnasielever om.

Vi vill slå ett slag för naturbrukutbildningen och det miljötänk som finns inom den. Våra ungdomar är vår framtid och genom att låta dem utbilda sig till ambassadörer för ett hållbart Sverige har vi kommit en bit i det arbete som krävs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anton Berglund gruppledare SD Region Sörmland Thom Zetterström distriktsombudsman SD Sörmland