Debatt: Nu ska väntan bli kortare

9 maj 2019 06:00

Den som behöver vård ska få det snabbast möjligt. Och det är varje persons vårdbehov som ska avgöra. Liberalerna har sett till att kömiljarden återinförs i förbättrad form. Det är en av de mest effektiva åtgärderna mot vårdköer.

Svensk sjukvård håller hög nivå men tillgängligheten – möjligheten att få vård i tid – är det som ofta kritiseras. Väntetiderna varierar över landet och för olika diagnoser. Här i Sörmland har vi särskilda utmaningar med ökande köer inom sjukvården. Väntetiderna i vården måste vara en prioriterad uppgift för regionstyret. Men det behövs också draghjälp nationellt.

Den första kömiljarden infördes i början av 90-talet av den liberale (folkpartistiske) sjukvårdsministern Bo Könberg. Den fick snabbt effekt och köerna kortades. Den avskaffades av Socialdemokraterna efter valet 1994. Likadant gick det med Alliansregeringens kömiljard. När Liberalerna åter var med och styrde Sverige efter 2006 kapades vårdköerna genom hårt arbete av alla som jobbar i vården. Kömiljarden gav incitament till sjukvårdens huvudmän, landsting och regioner, att kapa köer. En kömiljard är inte mycket sett till den totala sjukvårdsbudgeten i Sverige – bara i Sörmland förfogar hälso- och sjukvården över 8 miljarder under 2019 – men kan göra skillnad ändå. Det kan vara det som får nya arbetssätt att införas, som gör att man tänker nytt och ger vårdpersonal andra förutsättningar.

Tyvärr avskaffades kömiljarden efter valet 2014. Vi liberaler har kämpat för att återinföra den. Nu har vi lyckats! I Januariavtalet finns kravet på en kömiljard med.

Kömiljarden fick ibland kritik för sin utformning. Nästan ingen idé är så bra att den inte kan förbättras. Det är viktigt att slå vakt om de långvarigt sjukas behov – därför ska inte bara nybesök utan även återbesök och rehabilitering beaktas.

Tack vare att Liberalerna samverkar med regeringen om budgeten har vi kunnat få igenom mycket liberal politik. Också på sjukvårdsområdet. En modern och uppdaterad kömiljard är en viktig del för en mer tillgänglig sjukvård, som stärker friheten för Sörmlands patienter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Starbrink (L) sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna Ewa Callhammar (L) gruppledare Region Sörmland