Debatt: Rätt beslut på rätt nivå

24 maj 2019 06:00

Kristdemokraterna vill att EU:s makt och inflytande ska vara lagom, vilket innebär att frågor som vi inte kan lösa på den nationella nivån ska tas i Bryssel och de frågor som hör hemma på nationell nivå ska beslutas i Sverige.

När Europa låg i ruiner efter andra världskriget reste sig tre kristdemokratiska statsmän från Tyskland, Frankrike och Italien upp och förenades i tanken om att skapa ett enat och fredligt Europa. De var övertygade om att enbart försoning mellan länder och människor kunde lägga grunden för detta och bygget av EU startades. Den europeiska gemenskapen bygger på människovärdets okränkbarhet. Det är den viktiga byggstenen som ska ge oss insikten om att vi alla har ett ansvar för varandra och vår omvärld och att den ska vårdas.

Det har varit framgångsrikt. De fyra friheterna, fri rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital har skapat världens största marknad. En stark inre marknad och handel har bidragit till ökad tillväxt, hälsa och levnadsstandard för medlemsländernas familjer.

I dag kan vi se hur en växande nationalism och extremism utmanar dessa grundtankar och kan hota freden och sammanhållningen i Europa. Därför behövs EU och är en viktig kraft för att möta upp missnöje och motverka dessa destruktiva krafter. EU ska vara garant för fred, frihet och mänskliga rättigheter både inom och utom unionen.

Vi säger JA till ett EU som fattar beslut om de stora frågorna som handlar om gränsöverskridande brottslighet, klimat- och miljöfrågor och asyl- och migration.

Vi säger NEJ till ett EU som ska besluta i Bryssel om föräldraförsäkring, social- och arbetslöshetsstöd och beskattningsrätt.

För oss kristdemokrater är det självklart att familjerna själva ska bestämma hur föräldradagarna ska fördelas. Det ska inte bestämmas av vare sig Sveriges riksdag eller Brysselbyråkrater, utan hemma vid ditt och mitt köksbord.

Den 26 maj är det valdag och då kan du bestämma om du också vill ha ett Lagom EU.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) EU-kandidat till Europaparlamentet Marita Göransson (KD) gruppledare, Nyköping Göran Bernhardsson (KD) ledamot kommunfullmäktige, Oxelösund Miriam Tinglöf (KD) ordförande, Trosa