Debatt: SD är inga klimatförnekare

9 maj 2019 06:00

Vi Sverigedemokrater är för effektiva miljö- och klimatåtgärder. Nedsmutsning och miljöförstöring med alla dess konsekvenser är verkligen något vi tillsammans måste göra någonting åt. Att tro att vi räddar jorden genom att framkalla panik hos vanliga människor är inte rätt väg att gå. Sverige är en forskningsnation i världsklass och vi anser att vårt land har ett särskilt ansvar att bygga en hållbar miljöpolitik på den. Det är sunt förnuft och inte alarmism som ska driva på utvecklingen att få fram förnyelsebara material och bränslen som påverkar klimatet så lite som möjligt.

Det finns forskare som menar att koldioxidutsläppen är den största orsaken till höjningen av medeltemperaturen på jorden. Det finns även forskare som menar att koldioxiden har en minimal påverkan. Det är märkligt att det endast är den förstnämnda gruppen forskare som syns i den offentliga debatten. Som politiker anser vi att det är vår skyldighet att skapa oss en heltäckande bild och inte bygga våra beslut på ett ensidigt forskningsunderlag då även den andra sidan består av etablerade och ansedda forskare.

Det lobbas för att alla ska köra elbil och använda biobränsle. Att byta ut fullt fungerande dieselbilar som för bara några år sedan var bland det renaste man kunde köra, till elbilar med batterier tillverkade av bland annat kobolt är inte en optimal lösning. Inte heller biobränsle som innehåller palmolja är miljövänlig. Det är en fråga för rikspolitiken att stödja forskningen för att få fram batterier som har en lägre miljöpåverkan och en högre effektivitet. Även ta fram andra miljövänligare bränslen och utveckla fjärde generationens kärnkraft.

Viktiga beslut som gäller vår framtida planet och den miljö vi värnar måste fattas på saklig grund och inte vara känslostyrda. De måste baseras på forskning inhämtat från båda ”sidor” av klimatdebatten. Då miljöfrågor är gränsöverskridande behövs ett samarbete inom Europa och även globalt.

Vi är inga klimatförnekare, vi förnekar inte klimathot. Tvärtom.

Som Sverigedemokrater vill vi att sunt förnuft styr i samhället och i människors vardag. Vi är övertygade om att vanligt folk inte åker mer bil än vad man behöver, att man samåker så ofta man kan eller åker kollektivt. Vi gör matlådor av rester från middagsbordet. Släcker lyset när lämnar vi rummet, sopsorterar och slänger miljöfarligt avfall där det hör hemma etcetera. Vi litar kort och gott på våra medmänniskor – då vi alla bär ett ansvar för miljön.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Karlsson gruppledare SD Nyköping Thom Zetterström distriktsombudsman SD Sörmland