Debatt: ”Tre grunder för politiska sonderingar om regeringar”

8 januari 2018 04:01

Utan att ta ställning i regeringsfrågan ser vi tre områden som kan ligga till grund för att hitta en bättre samsyn:

Klimatet. IPCC slår fast att världen behöver agera mycket kraftfullt och snabbt för att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. Redan kring två grader kan de oåterkalleliga effekterna göra att fortsatta temperaturökningar inte går att hejda. Grunden är lagd i och med klimatlagen och de klimatmål som alla riksdagspartier utom SD står bakom och som trädde i kraft 1 januari. Det är världens tuffaste klimatmål, och politiken behöver nu visa hur målen om 70 % minskad klimatpåverkan från transporterna till 2030 och nettonoll i svensk klimatpåverkan till 2045 ska uppnås.

Integrationen. Migrationen har skurit rakt igenom både ­Alliansen och de rödgröna, och fortsätter polarisera. Med integrationen finns bred enighet och förståelse för att de som kommit hit behöver integreras bättre, att det är lönsamt att få fler i arbete och att det kan ­bidra till att lösa rekryteringsbehov i stora delar av vår ekonomi och många av landets kommuner. Delar av lösningarna är blockskiljande; inte minst att tidigt komma i riktiga jobb visavi åtgärder – men i många delar ser vi hur fackförbund, arbetsgivare och ­andra berörda agerar gemensamt för förändring.

Håll ihop landet. Att Sverige slits itu har varit en analys från snart sagt alla riksdagspartier i detta val, med alltfler som upplever sig stå på förlorarsidan. Att åtgärderna hittills varit för begränsade kan nog alla enas om, liksom att förslag som kräver förändrad beskattningsrätt inte kan genomföras i närtid. Däremellan finns utrymme för ett brett politisk Sverigebygge.

Tre saker förenar dessa tre ämnesval:

1. De är inte blockskiljande. En regering måste hantera alla frågor, men inledningsvis är det tacksamt att fokusera på områden med grundläggande samsyn.

2. Snabb politisk utveckling behövs. Klimatet, integrationen och hur Sverige bättre hålls ihop behöver hanteras nu. Även om regeringssamtal skulle stranda, så bidrar en diskussion av dessa frågor till att förslag utvecklas och att kommande förhandlingar kan gå snabbare.

3. Sverigedemokraterna ­saknar relevans. SD är enda riksdagsparti som inte står bakom klimatlagen. De har ­varit ointresserade när frågan skiftat från migration till integration. I landsbygdskommittén tog SD starkt avstånd från övriga sju partier genom att avvisa statlig inblandning; ”Boende på landsbygden hyser en stark tradition av att gemensamt lösa problem och ta ansvar för sin egen utveckling. Politikens ansvar är att främst ta till vara på den naturliga mångfald och kreativitet som finns.” Eftersom SD så tydligt vill hantera dessa frågor på andra sätt än övriga sju partier, är det inte tids- och resurseffektivt att ha med dem i samtalen.

Frågan vem som bildar regering hanteras bäst av de direkt berörda själva. Men för att underlätta processen, kan klimat, integration och ett sammanhållet Sverige vara dörröppnare.

Mattias Goldmann

vd, tankesmedjan Fores

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!