Debatt: Urspårad tågpolitik

27 juli 2019 06:00

Regeringen vill att fler ska välja tåg för sina resor och att det ska bli lättare att semestra på räls. Men villkoren för den som väljer tåget jämfört med den som flyger skiljer sig väsentligt åt, vilket knappast ger incitament för mer tågresande. Det är därför högst anmärkningsvärt att EU-kommissionens förslag till ny tågpassagerarförordning, som innebär försämrade villkor för konsumenter som väljer tåg före flyg, har fått grönt ljus av regeringen.

Förslaget innehåller förvisso en del förbättringar men konstigt nog vill regeringen att tågföretagen ska ha rätt att neka kunderna återbetalning vid diverse situationer. Ett exempel är vid det man kallar ”svår väderlek”. Alla som regelbundet åker tåg på vintern vet att svår väderlek kan vara detsamma som ett par millimeter snö i vissa delar av landet. Ska tågföretagen verkligen ha rätt att vägra återbetalning vid ”svår väderlek” när flygbolagen betalar tillbaka biljettpriset till kunden vid både orkaner och vulkanutbrott?

Den senaste SAS-strejken orsakade såklart problem för många resenärer och Allmänna reklamationsnämnden prövar nu ett antal ärenden där kunderna vill få betalt för de extra kostnader som uppstod. Men dessa tvister gäller enbart kompensation, inte kostnaden för själva biljetten. Faktum är att du alltid har rätt till en ny biljett eller återbetalning av densamma om du väljer att resa med flyg och något inträffar. Den rätten kommer helt saknas för tågresenärer om Sverige går på regeringens linje.

Det är uppenbart att det inte bara är tågväxeln i Hallsberg som lider av upprepade signalfel och orsakar irritation utan även regeringens politik. Den nya tågpassagerarförordningen innebär att regeringen tvingar flygbolagen att återbetala biljettpriset om deras piloter går i strejk, men om lokförarna gör samma sak får du inte en krona tillbaka – det ger inte fler människor incitament att ta tåget, tvärtom.

Kan det vara så att ägarstrukturen i bolagen spelar roll för regeringens ståndpunkt? Det var lätt att tvinga privata flygbolag att ersätta konsumenterna men när det kommer till de huvudsakligen statligt ägda tågföretagen verkar det inte vara lika viktigt. Regeringen anser att de som åker tåg istället ska teckna privata försäkringar för att inte riskera att förlora pengar om tåget blir inställt. Det är såklart inte rimligt, framförallt inte om man vill att fler ska åka tåg.

Sverigedemokraterna står för valfrihet och vi tycker absolut att de som vill ska kunna välja att åka tåg i stället för att flyga. Men vi vill också att konsumentskyddet ska vara lika oavsett vilket av färdsätten man väljer. Om man nu från regeringens sida vill att folk oftare ska välja tåg, varför går man med på sämre villkor för tågresenärer? Hade det inte varit rimligare att låta färdsätten konkurrera på lika villkor? För oss känns det som att regeringens logik har spårat ur.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Angelica Lundberg (SD) ledamot i civilutskottet Mikael Eskilandersson (SD) konsumentpolitisk talesperson