Debatt: Vi i KD prioriterar välfärden

11 maj 2019 06:00

I Kristdemokraternas och Moderaternas budget, som antogs av riksdagen, tog vi sikte på att börja lösa Sveriges problem med reformer och stora resurstillskott till vård, omsorg, polis och försvar. Januariprojektet verkar inte hålla samma fokus, utan innehåller mest partimärkta reformer som spretar åt olika håll. Och ingen vill ta ansvar för helheten. En påtvingad (förvisso självpåtvingad) gemenskap resulterar tyvärr inte i ett gott ledarskap för Sverige.

Nu behöver politiken en tydlig inriktning och reformtempot hållas uppe. I Kristdemokraternas vårmotion aviserar vi därför stora satsningar på äldreomsorg, en bättre fungerande bostadsmarknad, och ett stärkt rättsväsende. Vi vill att personalen inom äldreomsorgen – 92 procent kvinnor – ska ha goda arbetsvillkor och kunna göra ett bra jobb. Det borde vara en självklarhet att de som omvårdar äldre i behov av omsorg inte ska behöva bli sjuka av sitt jobb. Med satsningar på mindre stress för personalen följer också mer tid för ökad social aktivering och bättre kvalitet för den äldre. Vi satsar två miljarder per år på ett prestationsbaserat stöd till de kommuner som förbättrar personalens villkor. För Nyköpings kommun kan det innebära en förstärkning av äldreomsorgen med 13,1 miljoner kronor.

Vi vill också se breda sociala reformer för eget ägt boende. På dagens ägda bostadsmarknad stängs unga ute och tvingas in i den fattigdomsfälla som hyresrätten faktiskt ofta utgör. I utsatta områden finns i princip inga möjligheter att äga sin egen bostad. Vi vill att fler med lägre, men stabila, inkomster ska kunna äga sitt eget boende. Det skulle minska ojämlikheter, främja ekonomin och förbättra möjligheterna att bygga ett gott samhälle tillsammans.

För ökad trygghet i samhället krävs att hela rättsväsendet stärks. Polis, domstolar och åklagare har i flera budgetar fått stora resurser för att bekämpa brottslighet och ökande otrygghet. Nu krävs att Kriminalvården också får förutsättningar att göra sin del i kedjan. Därför satsar vi på fler platser i häkten och anstalter för att motverka överbeläggning och skapa miljöer som möjliggör rehabilitering.

I ett läge där regeringen och stödpartierna verkar sakna fokus och inte prioriterar välfärden, är vi i Kristdemokraterna en rakryggad opposition som fortsätter att driva och utveckla politik för ett välfärdslöfte att lita på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jakob Forssmed (KD) ekonomisk-politisk talesperson Anna Jernemalm (KD) distriktsordförande Sörmland Pia Steensland (KD) riksdagsledamot Marita Göransson (KD) gruppledare Nyköping Göran Bernhardsson (KD) ledamot i kommunfullmäktige, Oxelösund Arne Karlsson (KD) gruppledare Trosa