Riksdagspolitiker motionerar om sommartiden

Sörmländska riksdagsledamoten Lotta Finstorp (M) förordar standardiserad sommartid i en motion till riksdagen. Men kan lika gärna tänka sig att rösta för att Sverige behåller normaltiden.

27 april 2019 08:25

Sedan EU meddelade att medlemsländerna själva får avgöra vilken tidszon som ska permanentas om ett par år har ett antal svenska riksdagsledamöter motionerat i ämnet. Alla med samma budskap; bäst vore att införa sommartid som standard.

En av dem är Lotta Finstorp i Flen, i dag kultur- och idrottspolitisk talesperson för Moderaterna. Hon har suttit i riksdagen sedan 2010, skrev sin ursprungsmotion om avskaffande av tidsomställningen redan för flera år sedan, och har lagt om den – skickat in den på nytt – ett antal gånger.

– Jag är ju lite engagerad i ämnet privat eftersom jag har djur och bland annat hållit på mycket med hästar. Det blir alltid knepigt med fodringen när vi ändrar klockan, precis som våra bönder poängterat i snart 40 år.

– Hela idén med att ställa om klockan två gånger om året är så knäpp, och människor får ju aldrig fullt klart för sig åt vilket håll den ska ändras. Det är skönt att EU tagit beslut om att slopa tidsomställningen.

Argumentet för att ställa fram klockan har varit att människor ska få möjlighet att vara ute i solljuset längre, konstaterar Lotta Finstorp, som saknat en redovisning av tydliga samhällsekonomiska vinster av omställningen. I sin motion tar hon också upp forskningsrapporter kring ökad risk för trafikolyckor och arbetsplatsolyckor samt hjärtinfarkter dagarna efter övergången till sommartid varje år.

– Om det finns såna tydliga bevis, varför har vi inte skrotat det här systemet för länge sedan? Sverige borde göra sommartiden till permanent standardtid. Vi behöver ljuset på kvällarna, om man exempelvis ska hinna rida efter jobbet.

Den enda nackdelen vore att dagsljuset minskar på morgnarna under vintern, även om den förlusten skulle vara försumbar, poängterar hon i sin motion.

Men Lotta Finstorp har inte satt sig in i argumenten för den "andra" sidan. Och när hon hör mer om gruppen "Normaltid alltid" och de synpunkter och fakta talespersonen Pia Lerigon, också hon med rötterna i Sörmland, lägger fram i sina appeller till regering och riksdag, medger Finstorp att det låter vettigt att stanna i vår "riktiga" tidszon.

– Det går absolut att övertala mig om saken, och jag ska börja med att ta reda på hur långt regeringen egentligen kommit i frågan. Vi borde åtminstone bestämma oss för att göra på samma sätt som våra grannar. Det blir ju väldigt rörigt annars, om några grannländer permanentar sommartiden och andra normaltid. Ju fler som väljer samma tid, desto bättre för handeln och rörligheten.

Redan ett par dagar efter intervjun har Lotta Finstorp lämnat in en skriftlig fråga till infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) om hur Sveriges process framåt ser ut. Och den 24 april svarar Eneroth bland annat:

"Regeringen gav i början av maj förra året Statskontoret i uppdrag att kartlägga kända effekter av tidsomställningen. Kartläggningen har remitterats och remisstiden har löpt ut. Utgångspunkten för många är att det inte bör införas ett lapptäcke med olika tidzoner som skulle riskera att missgynna såväl handel som rörlighet över gränserna.

Jag vill att det ska finnas en bred förankring och uppslutning i riksdagen innan Sverige tar ställning till förslaget om att avskaffa tidsomställningar och, om så blir aktuellt, vilken normaltid som ska gälla framöver. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Lie Andersson –