Debatt Jag undrar vad som gör att så många är fundersamma kring parkeringen i Nyköping. 

1. Det finns platser, massor av platser, vilken tid på dygnet som helst. Mätningar har gjorts ett flertal gånger och det har aldrig visat sig vara i närheten av fullt på alla våra många p-platser. Men visst vill du inte ha mer än cirka 5 meter till den affär du ska besöka, så har vi ett problem. De mest centrala p-platserna Åhlenstaket, Hellmans och ovanpå Nyckeln kan ibland vissa tider vara belagda till cirka 90 procent men inte fulla. Sen finns det en eller ett par dagar om året när de kan vara upptagna, runt jul. Är det rimligt att Nyköpings kommun upplåter mark till parkering som behövs någon gång om året, är inte bostäder och parker viktigare? 

2. P-skiva eller betala. En p-plats kostar en massa pengar att snö röja, asfaltera, måla linjer mm. Om det inte är de som använder p-platsen som betalar för det, vem ska då göra det? Ska vi höja skatten för att en del av Nyköpingsborna inte vill betala p-platsen de använder? Eller ska vi ta från skola och omsorg? Jag vill inte få höjd skatt för att de som använder p-platserna ska slippa betala. I de kommuner som har p-skiva är det skattebetalarna som står för kostnaden av parkeringsplatsen du använder. Så även de så kallade fattigpensionärerna som inte har bil, de får ändå betala delar av en parkeringsplats, som de aldrig kommer att använda.

3. Höjda p-böter. För att få ruljans på de mest centrala p-platserna, som är viktigt för att handlarna ska kunna få in många kunder i affärerna, måste det till tidsbegränsningar av p-platserna. Om de som kommer på morgonen och står hela dagen på P-platsen kommer inte jag som vill handla att hitta någon p-plats, alla kommer att vara upptagna. Om det biter lite i plånboken om jag står för länge är jag mer intresserad av att se till att flytta bilen i tid, så att någon annan kan få möjlighet att stå där och handla i den lokala affären. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det naturligtvis viktigt att inte bilen står trafikfarligt, för nära övergångsställe eller liknande. Då är böter bra för att bilförare ska följa de regler som finns och minska trafikolyckorna.

Så kontentan av detta: sluta gnäll på bristen och böterna, det finns ingen relevans i gnället.