Debatt På senaste kritiken mot Sörmlands nya ersättningsystem för primärvården valde Jonas Lindeberg (VfP), regionråd för hälso- och sjukvård, att använda ett populistiskt argument som försvar: ’’I det tidigare systemet fick en vårdcentral mer pengar om man undersöker höger knä på måndag och vänster knä på tisdag". Detta är ett ovärdigt sätt att avfärda problemet med en underfinansierad primärvård. 

Vården kostar varje svensk 50 000 kronor per år. I primärvården hanteras totalt 90 procent av alla patientfall. I Region Sörmland i dag, då besöksersättningen har tagits bort från årsskiftet, är listningsersättningen till den VC där du är listad i 1700 kronor per år (åldrar 5-60). Endast 3,4 procent  av dina skattepengar går alltså till att finansiera den vårdinstans som behandlar färdigt 90 procent. 

 

Behovet av en stark och välfinansierad primärvård har påpekats i flera offentliga utredningar. Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, har enligt eget uttalande, full förståelse att primärvården behöver mer resurser framöver. Faktum är att Hälsoval (Vårdval Primärvård Sörmland) påpekade för ledande regionpolitiker att det nya ersättningsystemet skulle innebära negativa konsekvenser för finansieringen av mindre vårdcentraler, med upp till några tusen listade patienter, oavsett om dessa är privata eller regiondrivna. Denna konsekvensanalys togs inte på allvar. 

Således missgynnas mindre vårdcentraler, nystartade eller redan i drift. Man skär ner för små och mellanstora och investerar i de redan ”stora” vårdcentralerna i regionen. Då skapas en ojämlik vård i regionen, som är kopplat till var i Sörmland man bor. Ta exempelvis en ekonomikalkyl för de två befintliga vårdcentralerna i Gnesta, vad gäller ersättning 2019 och 2020. För Gnesta VC (cirka 10 000 listade) blev det ett minus på 45 000 kr för januari 2020 jämfört med december 2019. För Frösjö VC blev det ett minus på cirka 75 000 kr. Således 130 000 kronor mindre skattepengar till Gnestaborna. 

 

En viktig aspekt är att 45 000 kronor utgör en förlust på 1,3 procent för en mellanstor vårdcentral, för en mindre VC innebär det en 25-procentig nedskärning av budget. Detta blir ännu mer absurt när man tar i beräkningen att Region Sörmland återinförde patientavgift på 200 kronor/besök på vårdcentralerna. Samtidigt godkänner regionen en avvikelse i sjukhusbygge med 1-1,5 miljarder kronor.

Alla modeller har sina fördelar och nackdelar. Det viktigaste är att politiker är lyhörda och kan fördela resurser rättvist. Hittills har det inte varit något intresse för diskussion om hur man på riktigt kan få vård för pengarna. En öppen dialog, byggd på fakta och konsekvensanalyser efterfrågas.