200 kilo morötter eller 100 gram nötkött

18 april 2019 06:05

Visst kan det låta mycket att vi enligt Livsmedelsverket slänger cirka 19 kilo ätbar mat i soporna per person och år. Men rent objektivt är det svårare att bli upprörd. Skälet till detta är att när vi pratar om matsvinn enbart i kilogram blandar vi bokstavligt talat äpplen och päron. SVT:s Maträddarna ägnade en timme av bästa sändningstid åt morötter som är den bokstavligt talat mest högavkastande gröda som finns.

En hektar producerar 60 ton morötter. Nötkött å andra sidan är den mest lågavkastande jordbruksprodukt som finns. Det globala genomsnittet lyder 30 kilo nötkött per hektar. Nötkött är alltså 2 000 gånger mer markkrävande än morötter.

Det grundläggande klimat- och miljöproblemet med livsmedelsproduktion är att det orsakar skogsskövling och förlust av biologisk mångfald. Enligt forskare på Chalmers är svinnet av de matvaror som har störst betydelse för de totala utsläppen som kött- och mjölkprodukter relativt litet. Därför är den möjliga effekten av minskat matsvinn mycket liten jämfört med vad som krävs för att nå klimatmålen. Det är lika illa ur markanvändningssynpunkt att äta 100 gram nötkött som att slänga 200 kilo morötter. Men svinn-diskussionen passar naturligtvis bra för politiker som inte vill vidta åtgärder för minskad animaliekonsumtion.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Paulsson, teknisk fysiker och initiativtagare Köttfri måndag