Insändare Svar till insändaren "Tröttnat på sen buss" publicerad 26/11.

Först och främst beklagar vi att du blivit drabbad av så många förseningar på din linje. Vi ser också mycket riktigt i vår statistik att just den här avgången har en ovanligt låg punktlighet jämfört med snittet i övrigt. Siffrorna är långt ifrån den nivå vi eftersträvar och kräver extra åtgärder utöver vår vardagliga kvalitetsuppföljning. Därför har vi inlett ett arbete tillsammans med Nobina för att identifiera vad det beror på för att komma till rätta med problemen på den här linjen.

I våra nya trafikavtal får trafikföretagen mer betalt ju bättre punktlighet de håller och vi ser också generellt att utvecklingen går åt rätt håll. Men vi är långtifrån nöjda med siffrorna och vet att vi tillsammans med våra trafikföretag har mycket arbete att göra för att förbättra oss. Det ska vara pålitligt och enkelt att resa kollektivt, inte minst till och från jobbet som i ditt fall. Vi tar uppgiften på stort allvar och hoppas att du kommer tillbaka som bussresenär framöver.