Insändare Nyköping växer och detta medför också ökade parkerings- och trafikproblem i centrum. För att minska trafiktrycket propageras för cykel och kollektivtrafik. Bra för både hälsa och miljö, men desto sämre för plånboken.
Ett exempel: Två personer åker buss från Brandholmen till centrum för att uträtta några ärende. Resan tar 10 minuter och kostar med resekort eller app 26 kronor enkel resa per person, alltså totalt 104 kronor fram och tillbaka. Köps biljetten ombord blir totalpriset 128 kronor!
Motsvarande resa med bil kostar med bensin och parkering två timmar runt 40 kronor.
Kanske inte så konstigt att det blir parkerings- och trafikproblem i centrum.