Förslag på att möta kommande lågkonjunktur

3 april 2019 05:00

Miljö Många experter talar om kommande lågkonjunktur och det brukar bli en självupp­fyllande profetissa. Vad bör vi göra?

Nu måste man satsa minst 20 miljarder om året på energi­besparande åtgärder från stat, kommun och landsting. Detta skapar lägre arbetslöshet, mindre bidrag, bättre klimat och en världsledande ställning som klimatansvarig nation. Varje investering i energi­besparande investeringar ger 5–20% i avkastning efter kapitalkostnader.

Låna inte till välvärd. Satsa på framtiden. Efter lågkonjunkturen kommer Sverige att gå starka ur krisen och ögonen riktas mot svensk miljöpolitik och de svenska kunniga företagen, som är mycket kompetenta.

Staten äger 2 300 fastigheter, kommunerna äger ännu fler och landstinget ett stort antal. Här ligger en enorm ekonomisk besparing av pengar och minskat koldioxidutsläpp.

Det finns hur mycket som helst att göra, och allt är lönsamt. Dessutom kommer privata företag att hänga på. Detta kan bli den största och viktigaste förbättringen för Sverige och dess framtida välfärd och trygghet för våra kommande generationer.

Varför kan jag tro mig veta detta? Har varit ordförande i bostadsrättsföreningen Furan i 13 år och vår styrelse har satsat på energibesparande åtgärder. Inte sparat utan bara satsat på energibesparande åtgärder och underhåll. I vår lilla förening har vi sparat 130 ton koldioxid i år i förhållande tills för tio år sedan. Omsätter man våra åtgärder och erfarenheter från vår lilla förening, så handlar det om miljontals ton koldioxid plus miljardintäkter. Vi har inte höjt avgiften på sju år och gör det inte nästa år heller. Jag tror inte man bara kan bromsa sig ur en kris.

Det finns massor att göra och inte bara prata om att vi skall äta mindre kött, cykla och så vidare.

Nu måste beslutsfattarna ta ett kvalificerat ansvar och trygga vår framtid med stora kloka och lönsamma satsningar.

Framgångshälsningar:

Boris Klintsjö

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!