Gör något radikalt med vården

11 juni 2019 06:00

Nu är det väl dags att göra något radikalt, innan allt brakar samman. Lägg ner de nya regionerna, för dom gynnar bara landstingsdirektörerna, som nu ska ha högre löner som regiondirektörer.

Politiker ska inte sköta vår sjukvård!

Idag är många läkare missnöjda, och det förstår nog de flesta, som tvingats söka sig till sjukvården. Det kan inte vara roligt att dela sin arbetsplats med nya hyrläkare vecka efter vecka, som dessutom tjänar mer, och tar mindre ansvar.

Idag är även många patienter missnöjda, och det förstår nog alla, som tvingats söka sig till sjukvården. Det är inte roligt att inse att en vårdcentral inte fungerar. Det saknas läkare, och med det läkartider, så nu får man läkare per telefon. Hur patientsäker är det att förskriva mediciner till en patient dom aldrig träffat?

Det saknas organisation, som gör att man som patient kan få råd, utan att behöva ringa upp, för att flera timmar senare bli uppringd av sköterska. Det är något som är fel i hela vårdapparaten.

Vi har duktiga läkare och sköterskor, men en urusel organisation!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tyvärr inte frisk