Leder samarbete mellan partier till politikerförakt?

21 maj 2018 05:00

Svar till bland annat signaturen Vårdtillfolket.

VFP jobbar för Vård För Pengarna, som väl betyder Vårdtillfolket. Är det ok att fatta beslut och rösta på sakfrågor? Inte bry sig om från vilket parti förslaget kommer. Eftersom inte VFP fick egen majoritet måste samarbete med andra partier ske, för att man ska kunna driva igenom förslag. Konstellationen S+C+VFP ger majoritet. Alternativet för VFP är att vara i opposition, vilket alltid är lättare eftersom de då kan klaga, utan att behöva ta ansvar för beslut…

Är det att luras, som signaturen Vårdtillfolket skriver om VFP ”de har lurat väljarna för att utöka inflytande på området de ansett fungera uselt”.

Är det ett dåligt mål för VFP, att ändra på det som fungerar uselt!

Jag tycker att det är dags att lägga prestige och principer åt sidan. Bara ägna sig åt sakfrågor.

Uttryck som ”Jag kan aldrig tänka mig ett samarbeta med….” leder inte framåt. Bara till handlingsförlamning.

Samregera med ett parti man kritiserat, är det ok? Ja! Om det kritiserade partiet tar till sig kritiken! Verkligheten får visa sanningen om VFP i framtiden.

En del beslut kommer att vara obekväma ... Målet är mer vård till folket och mindre administration. Ta bort fallskärmar, politiska sekreterare, halvera partistödet med mera.

Eftersom mandatperioden precis har börjat, får folket vänta i fyra år, via valet, med att (be)döma det som blivit gjort!

Blir VFP ett kappvändarparti eller känt som ett parti som gav mera vård till folket?

Bosse Jörstål (VFP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa