Insändare Trafiken på Västra Viadukten och Brunnsgatan är ett hett ämne inte minst på denna sida. Där är redan idag stora problem speciellt vid morgon-och kvällstrafiken. Hur det blir när bygget av nya resecentrum startar kan man redan förstå.

Jag vet att frågan om förlängningen av Hamnvägen över TGOJ-bana till Idbäcksområdet varit aktuell vid många tillfällen. Man har, som vanligt, tillsatt utredningar om alternativen bro eller tunnel. Frågan har behandlats av kommunen och av olika politiska majoriteter. Kostnaderna har redovisats och ansetts, så här långt, för höga.

Nu är det ingen som nämner det som ett alternativ till utbyggnad och nybyggnad vid befintliga utfarter. För mig är det obegripligt med tanke på den avlastning det skulle innebära för den enda utfarten västerut. Med dagens mycket begränsad tågtrafik skulle det säker fungera med en plankorsning. Men med siktet inställt på bra miljövård kommer förhoppningsvis persontrafik igång igen på TGOJ-banan.

Därför utgår jag ifrån att det måste bli en planfri korsning. Den skulle på ett naturligt sätt ansluta ringleden runt Nyköping med såväl E4 som Oxelösunds- och Nävekvarnsvägen. Miljömässigt innebär det också mindre avgaser i stadskärnan. Jag föreslår att man tar nya tag och kanske blir det mer en bara en av alla resultatlösa utredningar denna gång.