Nyköping – inget för allergiker

4 juli 2019 05:00

För några år sedan var Nyköping en fristad för gräsallergiker. I dag vajar det blommande gräset högt i hela stan. Ingen av de gamla godingarna saknas: timotej, rajgräs, rödsvingel – listan är lång.

Helt hämningslöst och fredat står gråbostånden på kommunal mark i innerstaden och spyr ut sitt pollen till men för ögon, näsor och andningsapparaten.

Golvas du inte av pollen fylls åkanterna av otuktade, övervuxna och döda jätteträd som är beredda att tappa en gren i huvudet på dig,

Jo du, "Bo i Nyköping"?

Christer Carmonius

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!