Öppet brev till migrationsverket

22 maj 2018 20:00

Imigration Asylsökande. Migrationsverket utser juridiska ombud för asylsökande. Dessa ombud ska tillvarata de sökandes juridiska rättigheter på ett sätt som gör att deras asylärenden följer en rättssäker process. Den stora flyktingströmmen 2014–2015 ledde bl a till att en del juridiska ombud fick många ärenden på sin lott, vilket i sig kan påverka engagemanget i varje enskilt fall och därmed rättssäkerheten.

Men allvarligare är de fall där man på goda grunder kan misstänka att det juridiska ombudets personliga åsikter och engagemang har en inriktning som mycket tydligt och klart hamnar i konflikt med de sökandes rättigheter. Så är fallet med Nyköpingsadvokaten Jessica Ohlsson, som företräder flera ensamkommande afghanska ungdomar. Samma Jessica Ohlsson är aktiv medlem i högerextrema Alternativ för Sverige, vars politiska mål är att alla ska ut och att Sverige ska införa ett totalt asylstopp, oavsett skäl att komma hit.

Vi har inget åsiktsförbud i Sverige. Det står var och en fritt att vara med i vilket parti som helst. Men Jessica Ohlsson agerar också offentligt för partiets linje, senast 180906, som en av talarna på torgmöte i Nyköping. Flera av de ungdomar hon företräder fanns bland åhörarna.

Sveriges asylpolitik ska enligt riksdagsbeslut vara rättssäker och förenlig med internationella konventioner om flyktingars rättigheter. Asylrätten är en sådan. Migrationsverket företräder som myndighet staten och våra stiftade lagar.

Min uppfattning är att Jessica Ohlsson genom sitt agerande mot dessa ungdomars rättigheter inte kan företräda dem i asylprocessen.

Jag menar att hennes engagemang och aktiviteter vid sidan av uppdraget som juridiskt ombud står i motsats till själva fundamentet (lagen) för asylprocessen.

Dessutom säger s.k. god advokatsed, att en advokat inte bör på ta sig ett uppdrag där intressekonflikt

kan tänkas finnas.

Mot bakgrunden ovan ska Jessica Ohlsson inte ska tilldelas några nya asylärenden och bör skyndsamt skiljas från de hon har.

Britt-Mari Sundell

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa