Replik till Anders Löfqvist

11 juni 2019 06:05

Anders Löfqvist har i en insändare kritiserat min lördagskrönika om serien Chernobyl som varande gravt missvisande och felaktig. Han påtalar att jämförelsen med Hiroshima, som görs i serien och som jag lyfter, för att vara grovt vilseledande samt att min och tidningens etiska kompass är klandervärd.

Därför är det angeläget att redogöra för fakta. Tjernobyl fick 7 poäng av 7 på den internationella INES-skalan av hur allvarlig olyckan ansågs vara för mänskligheten. Uppgiften om strålningen vid Tjernobyl efter olyckan är väl dokumenterad. Den statliga sovjetiske utredaren Grigori Medvedev, tidigare försteingenjör vid Tjerobyl, beskriver i sin rapport ”Notebook from Chenobyl” hur hög strålningen var på platsen för olyckan (sid 23-24). Den var långt över 10 000 millisivert/h. Betydligt högre direkt efter olyckan. En människa dör inom någon månad efter 6000 millisivert. En farlig dos för en människa är 50-100 millisivert per timme enligt svenska riktlinjer. Medvedev beskriver i rapporten hur 50 ton kärnbränsle förångades i explosionen i Tjernobyl och spreds i atmosfären runt större delen av Europa, 70 ton kärnbränsle samt 700 ton radioaktiv grafit spreds runt kärnkraftverket. Hiroshimabomben innehöll 4,5 ton radioaktivt material.

Vid en kärnvapensprängning likt Hiroshima uppnås en strålningsdos motsvarande ca 5000 millisivert/timme.

I krönikan diskuteras inte sprängningen av bomben i Hiroshima, utan enbart strålningen. Tjernobyl var ju ingen kärnvapenexplosion, som givetvis har en helt annan omedelbar dödlighet, men det är inte vad som avses vare sig i krönikan eller serien på HBO. Hur många som dog av strålningen från Tjernobyl vet ingen och den ryska regeringen är inte heller intresserad av att redovisa siffror. Men källor uppger allt från 4000 och 95 000 personer.

Det internationella kärnenergiorganet IAEA skriver att Tjernobylolyckan gav 400 ggr större spridning av radioaktiva ämnen i atomsfären än Hiroshima.

Vad olyckan i Tjernobyl har med vindkraften eventuella farlighet att göra är oklart. Men vad som är fakta eller inte är givetvis väsentligt. Neodyn anses enligt officiella källor ha en måttlig giftighet och det är inte relevant att jämföra med uran.

Chefredaktör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Burman