S i Oxelösund – hur ska ni behålla makten i nästa val?

4 april 2019 05:00

Politik Läser i SN om turerna kring tillsättande av ordförande för de kommunala bolagen Oxelö Energi och Kustbostäder.

I dag samma VD för båda bolagen men separata styrelser och ordföranden. Kustbostäder går i dag mot rekordartat resultat för 2018 med den nu petade ordföranden Birger Svensson i spetsen.

Styrelsemedlemmar vittnar också om det positiva och tillåtande samtalsklimat som präglat styrelsens arbete. Nu har dock S valberedning föreslagit en och samma ordförande i de båda bolagen – ett förslag som bygger på att man erfarit att en sådan lösning kan vara bra, någon djup analys har tydligen inte gjorts inom S.

Som framgått i SN har även den politiska oppositionen i Oxelösund haft skarp kritik mot förändringen. S ordförande Inge Ståhlgren med bistånd av Britta Bergström uttryckte i TV sitt stöd för valberedningens förslag och ser inga som helst konflikter i dubbelt ordförandeskap.

Vill ni ha majoritet även nästa mandatperiod så var lite ödmjuka – tänk efter före.

Väljarna byter parti alltmer.

Funderare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!