Skolor i bottenskiktet?

11 maj 2019 06:05

Jag läser en artikel om hur Nyköping står sig i skolrankingen i Sverige, och det ser inte bra ut. Vi hamnar i bottenskiktet.

Varför är Alpha den skola man ofta väljer att publicera bild på när något dåligt skrivs om skolan? Är det Nyköpings högstadiums fel att resultaten ser ut som de gör? Hur kvalitetssäkrar Nyköpings kommun sin verksamhet genom hela skolsystemet? Hur ser kunskaperna ut hos de elever som lämnar åk 6?

Hos många av oss som jobbar i skolan finns en frustration över situationen. Vi behöver vässa formen och utveckla undervisningen, men det får inte kosta. Istället beläggs kommunens verksamheter med besparingskrav. Vi vill samarbeta med kompetenta och legitimerade kollegor, men allt för få söker tjänsterna.

Hur gör man sig till en attraktiv arbetsgivare? Det kan finnas något i rekryteringsarbetet som inte attraherar tillräckligt, säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Anders Eriksson enligt artikeln. Ska Nyköping locka de bästa lärarna måste man erbjuda något extra. Det kan vara en god arbetsmiljö, tydligt ledarskap, satsning på kompetensutveckling eller kvalitetssäkring men också en bra lön.

Är en lärare beredd att pendla ett par mil så kan hen få flera tusen kronor mer i lön, och det lockar. Finns inte pengarna så måste något annat erbjudas om Nyköpings kommun ska ha någon som helst konkurrenskraft som arbetsgivare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lärare i åk