Sörmlands museum = Åkroken

7 juni 2019 06:00

Jag tycker att Sörmlands museum borde ha legat på Åkroken (eller en kulturstadspark). Ett spektakulärt bygge som satt Nyköping verkligen på kartan. Panoramafönster mot Åkroken och slottet hade varit mumma.

Rent byggnadstekniskt vet jag ju inte om det gått. Men det här är ju en önskan. Arkitekttävling kunde ha ingått.

Att det inte är välbesökt kan man förstå. Det ligger fel. Det borde ligga mer centralt även om staden är liten. Titta på Culturum som ligger fantastiskt bra. Hamnområdet i Nyköping är ju inte det skönaste man kan gå till en kall och blåsig vinterdag till exempel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Enter Sandmansson