Tänk efter före innan ni går till EU valet

13 maj 2019 06:00

Kollade på TV-debatten i Agenda och nyheternas debatt mellan M, MP och FI.

En första fundering är hur kan ett parti som FI få vara med i EU när de ej platsar in i vår riksdag. Den andra tanken är vilken låg nivå MP håller. MP och några partier är så verklighetsfrämmande och svävar ut i det blå.

Miljön? Vi måste helt klart tänka på vår miljö men vi måste också vara realistiska i vårat tänkande. Alla pratar om förnybar energi, jättebra men innan vi har den förnybara energin så är nog kärnkraften det bästa alternativet eller?

Vissa partier vill höja bränsleskatter hela tiden, löser det problemet? Nej, jag tror inte på det.

I så fall, hur mycket skall vi bilister betala för att kryssningsfartygen ligger vid kajer och vräker ut koldioxid i storstäderna och lika för flyget.

En tröst är att Magdalena Andersson lovade att införa höjda reseavdrag för resor till och från arbetet. Men vi pensionärer som bor på landet skall vi ta kostnaderna?

Nej, rösta fram politiker som är relevanta i sina framföranden och inga flumpartier.

Exempel på relevanta partier: M, KD och SD.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans.E.C. Larsson, Vrena