Vad är jämlik sjukvård för landstinget?

25 maj 2018 05:01

Vården Tack Birgitta Nynäs för Din insändare i SN den 14/8, som på ett mycket bra sätt beskriver läget för en multisjuk ur både medicinsk och ekonomisk synvinkel.

Själv har jag som synskadad en delvis annan problematik, men en hel del stämmer in på vad Du skriver.

”Jag hade före ’reformen’ en garanterad årsavgift för medicin, tryckkontroller, besök på syncentralen och resor på 2 988 kr. Efter beslutet om fria vårdcentralbesök höjdes detta belopp till 3 638 kr, beroende på att tryckkontrollerna och syncentralen numera kostar 400 kr, en höjning för mig med 21,75 %. Samma behandling utförd av samma personal men med ökat pris, 167 procent”

Snälla landstinget, förklara för mig och de många som är i samma situation, vad det ligger för jämlikt i att vi med garanterade avgifter på cirka 3 000 kr/år, skall subventionera Adams, Bertils, Cesars och Davids första (och kanske enda) vårdcentralbesök!

Blindstüret

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!