Insändare Klimatförändringar har alltid förekommit på jorden och de kommer även att fortskrida in i all framtid. Just nu befinner vi oss mellan två istider. I Sverige verkar det som detta med klimatförändringar är ett nytt fenomen, för många. Att det är skuld till mycket i vår värld.

Man hänvisar väldigt ofta till klimatförändringar, så fort vädret växlar lite. Inte speciellt trovärdigt och vetenskapligt. En studie, som publicerats i tidskriften Environmental Research Letters, visar att de nutida trenderna i sommartorka i Europa. Inte är något onormalt eller faller utanför ramen för de senaste tolv århundradenas naturliga variationer.Klimatet fortsätter att förändras som vanligt. Med lite mänsklig hjälp, genom den globala befolkningsökningen och tillhörande konsumtionsökning. Vilket innebär att vi har fått en höjd "global medeltemperatur".

Vilket inte innebär någon fara eller katastrof, enligt väldigt många vetenskapsmän. Så skrämsel, dåliga klimatmodeller och feltolkningar hör inte hemma i en sansad klimatdebatt. Att som enskild person vårda och måna om sin lokala natur och miljö. Är det grundläggande, för att det globala miljöarbetet ska förbättras.

Peter Skoglund