Värna demokratin – röst räknas

14 maj 2019 06:05

Valarbetade för Socialdemokraterna i Oxelösund i samband med att EU-valet äger rum den 26/5. Det är alltid lika intressant, viktigt och inspirerande att få träffa människor, få möjlighet att diskutera politik och få höra andra människors tankar och åsikter. Jag känner mig tacksam för det stora engagemanget från människor som innehar mycket kunskap i viktiga frågor som bland annat handlar om att värna vår demokrati från de högerextrema krafterna i länder som Ungern och Polen.

Demokratiska värden vi tillsammans kämpat för under en mycket lång tid. Vi står inför ett ödesval där högerextrema krafter från Ungern och Polen med flera arbetar ihop i EU. De har för avsikt att inskränka våra mänskliga rättigheter och vrida tillbaka klockan i vår kamp för jämställdhet, solidaritet, pressfrihet, yttrandefrihet och rättvisa.

Jag är tacksam över att kunna ta dessa debatter, att informera om förtidsröstning, kunskap om vad Socialdemokraterna står för i EU-valet och att förklara vad personröstning innebär. EU-valet den 26/5 är ett oerhört viktigt val där jag hoppas att alla går och förtidsröstar eller röstar på valdagen.

Slutligen vill jag lyfta en oro som jag känner i samtal med människor som tappat tron, som inte orkar bry sig , som känner vanmakt och som inte tycker deras röster spelar någon roll, människor som har “kastat in handduken”. Hur ska vi lyckas få tillbaka dessa människor att tro på vår demokrati, att orka känna engagemang och gemenskap? En stor, allvarlig, bekymmersam och viktig fråga för vårt samhälle och för vår demokrati som vi alla behöver fundera kring.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annelie Danling Brash (S) Oxelösund