aHagberg: Gör en utflykt i sörmländsk natur

18 maj 2019 06:00

Nyligen presenterade vi på Länsstyrelsen en ny naturguide med tips på 50 utflykter i sörmländsk natur. Ambition är att guiden ska inspirera människor till natur- och kulturupplevelser.

Bland länsstyrelsens alla uppdrag ingår att skydda, förvalta och även tillgängliggöra natur. Våra uppdragsgivare förväntar sig att vi arbetar aktivt med att väcka intresse för länets natur- och kulturmiljöer.

En av länets mest besökta platser är Stendörrens naturreservat norr om Nyköping. Årligen gästas reservatet av cirka 200 000 besökare.

Det är lätt att förstå att besöksantalet är stort. Själv minns jag mitt allra första besök där, trots att fyra decennier passerat sedan dess. Platsen är unik och erbjuder många spännande upplevelser. Här finns allt från skog och vandringsleder till ett flertal hängbroar, som gör det möjligt för besökaren att komma långt ut i skärgården och njuta av öppet hav. Flera av platserna är även tillgängliga för rullstolsburna. Reservatet ägs av staten. Och det är vi på Länsstyrelsen i Södermanland som har ansvar för att det förvaltas och sköts på bästa sätt

Stendörrens naturreservat omfattar både mark- och vattenområden. Här finns även ett flertal byggnader av olika slag, såsom en gård, ett par stugor och länets naturrum. Som en parentes kan nämnas att det i vårt land finns ett trettiotal naturrum, vilka fungerar som viktiga informations- och kunskapscenter. Vad som förvånar mig är att endast en tiondel av reservatets totala antal besökare även besöker naturrum. Detta med tanke på att det inför varje säsong -– som varar från maj till oktober – tas fram ett program med många intressanta aktiviteter.

Gården Aspnäset i naturrums närhet är ett gammalt fiskehemman som omges av öppna marker, vilka än i dag delvis brukas på traditionellt sätt. Detta genom länsstyrelsens försorg. Faktum är att det pågår aktiviteter i reservatet alla månader på året. Under den höst och vinter som nyss passerat har olika typer av underhålls- och förbättringsarbeten genomförts och nya skyltar har satts upp. Vad som troligtvis är okänt för de flesta är att vi på länsstyrelsen även administrerar uthyrningen av ett par små stugor på en av reservatets öar. I stugorna kan den som är intresserad prova på skärgårdsliv i enkel miljö.

Stendörrens naturreservat som är öppet för allmänheten hela året är en verklig pärla i den sörmländska skärgården. Dessutom är det ett bra exempel på hur vi på länsstyrelsen bidrar till att vårda och utveckla sörmländskt natur- och kulturarv.

Fotnot: Liselott Hagberg är Sörmlands landshövding. Hon skriver krönikör i SN, fristående från ledarsidan.

Krönika

Liselott Hagberg
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Liselott Hagberg