Debattkrönika: ”Din röst kan hjälpa företagare att stå starkare”

29 augusti 2018 05:00

Nu är det snart val. Jag är glad över att leva i ett land där vi genom fria val har möjlighet att peka ut den riktning var och en av oss anser vara den bästa.

Vi har en stark yttrande­frihet och pressfrihet som ger oss möjlighet att argumentera och debattera för de frågor vi ­tycker är viktiga.

Numera finns det också goda möjligheter för engagerade människor att nå ut till en bred allmänhet. Inte minst via sociala medier kan vi alla argumentera för de frågor vi brinner för. Fikabordssamtalen kan följas i landets alla vrår och hörn.

Jag har ett stort engagemang för frågor som rör entreprenörer, företagare och företag. Det har jag haft ända sedan jag började studera nationalekonomi mitt under den ekonomiska krisen på 90-talet. Under några år gick många företag i konkurs och över en halv ­miljon jobb försvann.

En lärdom som fastnade hos mig är att de spelregler som stipuleras genom lagar, regler och skatter spelar stor roll. Hur samhället begränsar entreprenörer och företagare är det som långsiktigt avgör hur välmående våra företag är.

Om samhället stängslar in dem med detaljerade lagar och regler, höga och styrande skatter samt en omfattande administration så begränsas också deras kreativitet, kraft och driv.

Om vi i stället vågar släppa tyglarna lite friare kommer de att sprudla av energi som smittar­ av sig till hela samhället. Ett starkt entreprenörskap och fri företagsamhet skapar väl­mående företag som säkerställer en stark skattebas och fler jobb.

Här vill jag vara extra tydlig. Ett välmående företag är ett företag som har möjlighet att göra vinst. Jag vill dra det så långt att strävan efter att göra vinst är en förutsättning för att företag ska vara välmående.

Alla företag kommer emellertid inte att göra vinst och i genomsnitt kommer vinsterna inom olika branscher att spegla risk och avkastning.

Enskilda företaget kommer under vissa år också att göra stora vinster. Det måste ­också tillåtas och vara allmänt accepterat. Det betyder nämligen att detta företag gör något bra som andra borde inspireras av eller att det behövs det fler ­aktörer som satsar inom denna marknad.

Ett starkt entreprenörskap förutsätter att företagets ägare ska få avkastning på insatt kapital. Det är möjligheten till avkastning som ger oss alla de investeringar som näringslivet gör.

Det är nämligen de privata investeringarna som bär Sverige framåt. I fjol stod ­näringslivet för 83 procent av alla ­investeringar som gjordes.­ Utan en tro på att dessa ­investeringar ger en möjlighet till god avkastning kommer de leta sig annorstädes.

Min ambition med denna krönika är att få dig att fundera kring vilken politik för entreprenörer, företagare och företag som de olika politiska ­partierna avser att driva. Med din röst kan du sedan hjälpa landets företag att stå starka i konkurrensen.

Björn Lindgren

regionchef Södermanland, Svenskt Näringsliv

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!