Krönika: För svagt företagsklimat i Nyköping

25 maj 2019 06:00

Ett vanligt svenskt uttryck är: Det ordnar sig! Men ofta gör det inte det. Någon måste aktivt se till så att det blir som man vill.

Jag tror att i alla kommuner där vi genomfört olika uppdrag har hört politiker från alla läger uttala sin förhoppning om att företagsklimatet ska bli bättre. Just bara en förhoppning. Någon borde göra något! Men så kan bara den okunniga uttala sig.

För att få människor att ”byta stil”, att ändra på sitt beteende mot andra människor – att påverka attityder, det tar sin lilla tid. Men det är givetvis viktigt att man börjar någon gång och drar upp nävarna ur fickorna och tar tag i frågan. Även tidskrävande processer måste givetvis påbörjas någon gång och är det angelägna saker som ska genomföras, då är det särskilt viktigt att komma igång.

Det första man måste göra när man ska initiera en utvecklingsprocess är att noga beskriva sin målbild. Så här ser det ut när vi firar att vi har lyckats. Eftersom det är företagsklimatet vi vill förbättra måste målbilden utgå från vad vi vill att företagarna i kommunen ska ha för åsikter om tjänstemännens och politikernas agerande. Hur vill kommunen – förvaltning och politik – uppfattas av de lokala företagarna? Vad vill kommunen ha för omdöme om bemötande och service?

Frågan man kan ställa sig är hur angelägen kommunen – i vårt fall Nyköping – är att ligga bra till i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet? I den senaste mätningen ligger kommunen på 153:e plats, ett ras på 23 placeringar sedan förra året. Och över tid har man pendlat kring den här nivån (92 som bäst 2012) och någon direkt ansträngning för att förbättra rankningen verkar inte vara aktuell.

Kanske tänker man som många andra kommuner att företagsklimatet fixar vi med hjälp av en konsult som får gå in och ”köra ett solo” på några månader. Alltmedan rutinerna rullar på för tjänstemän och politiker utan ”störningar”. Men företagsklimatet i en kommun handlar till allra största delen om attityd och bemötande – det kan klassas som en värdegrundsfråga.

Som kund och skattebetalare vill företagare och näringsidkare uppleva att kommunens representanter bryr sig. Man vill ha snabba och tydliga besked på sina frågor och ansökningar. Man vill ha en namngiven handläggare i kommunen som tar ansvar för att ett ärende processas och fortlöpande rapporteras av. Utan att man ska behöva ringa runt och leta efter vart ärendet tagit vägen. Tyvärr har det varit dåligt med kvalitetssäkringen i kommunen.

Nu hoppas vi att en uppryckning är på gång med mål att lyfta Nyköping rejält i rankningen vilket kan ge en mycket stor fördel när nya företagsetableringar är på gång. En bra rankning visar att detta är en kommun som bryr sig om sina företagare. Att man lyssnar på vad de säger och inte bara pratar själva.

Fotnot: Tommy Jansson är utvecklingskonsult från Stigtomta. Han skriver krönikor i SN, fristående från ledarsidan.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Jansson