Alternativ för främmande makt

18 april 2019 06:00

1900-talets två viktigaste lärdomar av misslyckade system var att nazismen och kommunismen är vidriga styresskick som förstör samhällen, skadar mänskligheten och tar stor kraft att städa upp efter.

Det betyder inte att vi i dagens politik är förskonade från politiska grupperingar som drömmer om hårda, totalitära styren. Men kunskaperna som vi har burit med oss från förra århundradet bör vara en grund i motståndskraften mot de grupper som idogt torgför rasism och hat.

Alternativ för Sverige, AfS, är en liten grupp av mer eller mindre rasistiska figurer. Med betoning på liten grupp. I senaste riksdagsvalet, trots en högljudd verksamhet i sociala medier, valde bara 0,3 procent av de röstberättigade att lämna in en dylik röstsedel. AfS har ändå uppbackning från främmande makt. En studie från tankesmedjan Frivärld – Winning the Internet, Losing the elections ¬- visar hur Putinregimens propaganda aktivt backade upp partiet i valrörelsen, utan att lyckas ska tilläggas. Den här lilla gruppen, Sveriges mest Putinvänliga parti, har omfamnats av styret i Moskva och har påfallande gosiga relationer med den enda främmande makt som utgör ett militärt hot mot Sverige. Bara det borde vara varningsflagg nog för svenska väljare.

Det vi har sett är också hur den här lilla kretsen har försökt locka fram aggressiva motprotester för att försöka framställa sig som utsatt för elaka påhopp, inte minst från unga med invandrarbakgrund. Därför är det intressant att notera hur andra demokratiska krafter i Nyköping nu organiserar enkla alternativ för att inte bjuda på några billiga propagandamöjligheter i EU-valrörelsen.

Moderaternas Ahmad Eid uppmanade i SN Nyköpings unga att ägna sig åt annat än att krocka med AfS provokationer på torget. SSU skapade ett antirasistiskt event i Magasinet – och personalen på Nyköpings gymnasium bjöd in till Alternativ för mångfald, med godis, musik och dans. Provokationerna står inte oemotsagda, bara ignorerade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olof Jonmyren