En räls för färd mot framtiden, del 1

11 september 2019 06:00

SSU i Sörmland vill ha en järnväg mellan Nyköping och Flen (SN 6/9). Större delen av jobbet är redan gjort, TGOJ-banan ligger där den ligger och binder på ett smidigt sätt samman Sörmland från sydost till nordväst. Från Oxelösund passerar den Stjärnholm, Nyköping, Stigtomta, Vrena, Bettna, Vadsbro och Silinge innan den når Flen och tuffar vidare mot nordväst. Det här var hållplatser på den tid som det gick persontrafik på banan. Men det är drygt 33 år sedan det gick persontransporter på räls mellan Flen och Oxelösund. Järnvägens historia har främst präglats av malmtransporter till järnverket i Oxelösund.

Försöken att kunna använda rälsen på nytt för persontransporter har stupat på ett politiskt ointresse i regionen. Bara Centerpartiet och Miljöpartiet, samt Vänsterpartiet stundtals, bland Sörmlandspolitikerna visade något intresse förra gången frågan var uppe. Kanske kan SSU putta lite på moderpartiet i frågan? Det är ju främst S och Moderaterna som agerat bromsklossar för den här riktningen.

Som potentiell pendlarbana är TGOJ-rälsen förstås intressant – om vi menar allvar med att tågen ska bidra till regionförstoring på fler sätt än enbart via en nybyggd ostlänk. När den väl kan komma att stå klar...

2012 motionerade dåvarande riksdagsledamoten Roger Tiefensee (C), från Dunker, för att staten skulle åta sig att till en början täcka eventuella underskott för persontrafik på banan. 2013 gjorde Banverket (numera Trafikverket) effektivt tummen ned. TGOJ-banan kunde användas till antingen malmtransporter eller persontrafik, inte båda delarna, meddelade verket.

Så länge inte tågtrafiken är tänkt att bidra till ökad rörlighet tvärs genom Sörmland är det bara vägar som gäller. Och signalerna på den fronten handlar närmast uteslutande handlar om sänkta hastigheter på transportsträckor i öst-västlig riktning, och därmed ett vägnät med lägre underhållskrav. Sett till helheten är det ingen upplyftande framtidsvision för livskraft i hela länet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olof Jonmyren