Ledare: Från Hongkong till Örebro

12 juni 2019 06:00

Den senaste veckan har det pågått omfattande demonstrationer i Hongkong. Hundratusen eller upp mot en miljon invånare har tagit sig man ur huse för att protestera mot ett nytt lagförslag. Den ’Pekingvänliga’ borgmästaren förespråkar en ny lag som tillåter utlämningar till Fastlandskina. Hongkong lämnade det brittiska samväldet år 1997 och har sedan dess åtnjutit stora friheter jämfört med diktaturen i Fastlandskina.

Hongkong är inte ett eget land, men området har ett annat rättssystem som är långt mycket friare än den kinesiska diktaturens motsvarighet. Kritikerna menar att lagförslaget riskerar att luckra upp Hongkongs fri- och rättigheter, då Peking kommer få ett större inflytande över regionen. Det är inte första eller sista gången som den kinesiska regimen slänger ut sina totalitära tentakler mot omvärlden.

Situationen i Hongkong är oroväckande samtidigt som den ingår i större mönster av kinesiska påtryckningsförsök. Regimen räds inte att kritisera svenska ledarskribenter när de inte följer statsnarrativets melodi. I maj anklagades Nerikes Allehandas politiska redaktör Lars Ströman för att inkräkta på Kinas suveränitet (SvD 17/5). Strömans ”brott” var blott en ledarartikel likt denna, där han argumenterade för att Taiwan bör få en observatörsplats på ett WHO-möte. Det fick Kina att offentligt kräva en ursäkt av Ströman, då åsikten inte var i linje med kommunistpartiets ståndpunkt att Taiwan är en del av kinesiskt territorium.

Kina har under de senaste åren intensifierat sina påverkansförsök i den svenska debatten. Attackerna sker främst mot kritiska medierapporteringar av Kina, särskilt det olagliga fängslandet av den svenska författaren Gui Minhai. I Sverige tillämpas press- och yttrandefrihet, vilket innefattar möjligheten att kritiskt granska andra staters diktatursträvande. Det är högst olämpligt att Kina försöker stävja svensk medierapportering. Det faktum att Kina väljer att försöka tysta enskilda skribenter som arbetar 6 848 kilometer från Peking visar tydligt på den kinesiska regimens vilja att påverka hela världen i en mer antidemokratisk riktning.

Kinas ambitioner sträcker sig hela vägen från Hongkong till Örebro. Att den kinesiska staten anser det nödvändigt att attackera en lokal ledarskribent väcker många frågor. Om Kina nu agerar så starkt av att läsa en lokal ledarsida – hur kommer regimen agera när större frågor står på spel? Sverige har mycket att förlora på ökat kinesiskt inflytande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linnea Hylén