Ledare: Massutmaning ger tuggmotstånd

Den omtalade boken Massutmaningen understryker än tydligare vikten av fler lösningar för ett mer inkluderande samhälle. Företagande kan vara en sådan.

25 januari 2017 20:00

När ekonomen Tino Sanandaji annonserade att han ville skriva en bok om invandringen och dess effekter slog han nytt svenskt rekord i crowdfounding. Privatpersoner donerade frivilligt pengar för att han skulle kunna genomföra arbetet och resultatet blev Massutmaningen, som släpptes i veckan. Boken undersöker invandring och integration utifrån en rad olika faktorer som demografisk utveckling, arbetslöshetsstatistik och dylikt.

Den som väntat sig en brandfackla av ilska att bekräfta sin egen populistiska världsbild med lär dock bli besviken. Sanandaji använder en forskares krassa angreppsmetod, inte en polariserande populists. De data som boken redovisar är oerhört viktiga och oroande – även för det politiska etablissemanget.

Sverige är ett högskatteland, med långa utbildningar, höga trösklar in på arbetsmarknaden, liten andel enkla jobb och en stor välfärdsstat. Det är ett samhälle som fungerar väl med en utbyggd arbetskraftsinvandring, men inte med asylinvandring från länder med betydligt lägre utbildningsgrad. Den verklighet som svenska politiker vaknade upp till under 2015 var det faktum att systemet inte är möjligt att kombinera med stor asylinvandring. Antingen var man tvungen att minska exempelvis tillgången till välfärdsstaten och sänka trösklarna genom en mindre reglerad arbetsmarknad, eller så kunde man inte ta emot så många människor. Som bekant så valde man det senare, men även det beslutet kan ha varit för sent. Många är redan här, och de håller på att bli en etnisk underklass, överrepresenterade i allt från arbetslöshet till brottslighet. Det är ytterst allvarligt för samhällets sammanhållning och ett svek mot dessa människor, som lockades hit och sedan sätts i utanförskap.

Samma vecka lanserade Entreprenörskapsforum en ny rapport om skatters påverkan på företagens tillväxt. I en artikel i Dagens Industri konstaterar de att vi inte längre kan bekämpa arbetslöshet genom att öka utbudet av arbetskraft, utan att vi även måste öka tillgången på arbeten. Ett sätt att göra detta på en reglerad marknad är att låta människor anställa sig själva genom egenföretagande. Och det händer redan. Enligt ny statistik från Tillväxtverket ökar företagandet drastiskt mer i gruppen utrikes födda än bland inrikes födda.

Många anser kanske att det inte är någon önskvärd lösning att utrikes födda anställer sig själva genom att bli småföretagare. Frågan är dock om det finns några andra alternativ så länge fackets makt över arbetsvillkor och löner kvarstår som i dag. Snarare borde vi uppmuntra initiativ för egenanställning genom att sänka skatten på företagande. Sanandajis bok ger illavarslande exempel på vad som väntar om vi inte lyckas göra alla medborgare delaktiga.

Hanna Marie Björklund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!