Ledare: Regeringen når inte sitt sänkta mål

Högkonjunkturen bullrar på för fullt – ändå klarar inte regeringen att nå överskottsmålet, trots att den redan sänkt detta till en lägre nivå.

9 augusti 2018 05:00

Trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur så sparar regeringen för lite. I stället­ för att spara ordentligt i ladorna eldar de på ekonomin med stora utgifter. Det är bud­skapet i Konjunkturinstitutets senaste prognos för den svenska ekonomin.

Vanligtvis sparar politiker i goda tider för att sedan kunna spendera i dåliga. Anledningen till det är tvåfaldig. Dels faller skatteintäkterna under lågkonjunkturer vilket i sig skapar ett behov av en buffert om inte välfärden ska bli lidande, dels så kan sparade pengar användas för att få igång ekonomin när tillväxten faller. När regeringen nu spenderar för mycket mitt i högkonjunkturen blir effekten den motsatta. Regeringens politik riskerar att överhetta ekonomi, vilket kan orsaka en kraftigare nedgång och en längre lågkonjunktur. Dessutom kommer det saknas pengar till välfärden den dag skatteintäkterna faller.

Konjunkturinstitutet konstaterar i sin prognos att det krävs ”en mer återhållsam finanspolitik framöver för att överskottsmålet ska nås”. Det innebär att nästa regering samtidigt som tillväxten faller kommer ­behöva spara ännu mer och därmed ha ännu mindre resurser för att ta tag i de problem som idag.

Överskottsmålet innebär att den offentliga ekonomin över en hel konjunktur måste gå med överskott. För bara några år sedan sänktes det från 1 procent av budgeten per år till 0,33 procent. Trots det lyckas ­regeringen alltså inte nå upp till det nya, lägre målet.

Vårt budgetramverk finns till av en anledning. Efter 90-talskrisen enades de dåvarande riksdagspartierna, förutom Vänsterpartiet, om gemensamma spelregler som skulle garantera en hållbar budget. Nu när ekonomin är god och arbetslösheten låg kan det låta som tekniska detaljer, men i slutändan handlar det om att säkra välfärden om medborgarnas levnadsstandard. Utan en stram finanspolitik hade Sverige aldrig klarat finanskrisen så bra vi gjorde. Istället hade vi riskerat en situation likt den i södra Europa med massarbetslöshet, nedskärningar inom välfärden och människor som tvingas lämna sina hem för att de inte klarar av att betala räntan.

Att regeringen missar överskottsmålet ett år kommer­ inte skicka Sverige ut i ekonomiskt kaos. Däremot­ hänger våra offentliga finanser på att partierna ­respekterar de uppsatta reglerna. Om vi börjar tillåta finansministrar att gå efter egna prognoser och strunta i sina egna expertmyndigheter kan vi snabbt ­hamna i en situation där pengarna saknas den dagen vi behöver dem.

Politik handlar inte bara om att spendera skattepengar. Det finns gott om problem som kan lösas­ ­genom färre och bättre regleringar. I stället för att elda på ekonomin borde regeringen fokusera på ­sådant som Sverige behöver. Enklare regler för att bygga bostäder, anställa folk och driva företag vore en bra början.

Sverige behöver en regering som skyddar de offentliga finanserna så att vi har råd att betala för välfärden­ även när arbetslösheten stiger och skatteintäkterna­ sjunker. Det är tydligt att den nuvarande inte lever upp till de kraven.

Isak Trygg Kupersmidt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!