För de krafter som vill underminera tilltron till vårt samhälles styrka och förmåga, var coronakrisen ett gyllene tillfälle att så split och sprida desiformation. Och sociala medier formade återigen en vidöppen tratt att vräka in allt skräp i. 

Rapporten Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen som tankesmedjan Frivärld har sammanställt, konstaterar: "Sammantaget målar informationspandemin upp en bred palett av falska budskap i en tid där korrekt information är en bristvara". 

Bakom flödet av desinformation, försöken av skada och underminera samhällets krishantering finns flera aktörer. Främmande antidemokratisk makt, i form av främst Kina och Ryssland, verkar för att så split och fördomar via flöden i sociala medier såväl som via "nyheter" och "analyser" i regimstyrda medier. I väst finns villiga medlöpare, allt från fascister och populister till vaccinmotståndare och konspirationstroende. De spelar var för sig och tillsammans, vilket formar en samhällsstörande dissonans i en svår tid.

Rapportförfattarna Patrik Oksanen och Henrik Sundbom riktar skarp kritik mot de stora sociala medier-jättarna Facebook och Google. Dessa misslyckades med att identifiera flödet av desinformation och bidrog i stället till spridningen. 

Kritiken i rapporten berör även svenska medier och myndigheter. I nyhetsflödet tappade etablerade tidningar och tv-kanaler lätt bort att totalitära regimers statliga medier bara är regimens röst, inte fri journalistik. Myndigheter som Folkhälsomyndigheten och MSB var inte förberedda på de stenhårda kommunikationskraven i ett krisläge. Alla har att lära. 

Som läsare är det viktigt att du är medveten om hur totalitära stater och antidemokratiska miljöer vill förgifta samtalet. Sätt dessa krafter i karantän.