När Oxelösund blickar in i framtidens spåkula, med underlag från Sveriges kommuner och regioner, bedömer kommunen att framtiden bär på ett minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme men med höga krav. Det ger stora förväntningar på välfärdens innehåll, hård konkurrens om nödvändig kompetens och en betydligt mer effektiv integration. Även om behoven skiftar något i grannkommunerna Nyköping, Trosa och Gnesta är helhetsbilden snarlik. 

All offentligt finansierad verksamhet behöver alltså bli bättre på att möta förväntningarna, men med lägre snittkostnader och mer attraktiva arbetsplatser. Annars blir det svårt att få rätt folk på rätt plats. 

Problematisera dessutom med att den tillgängliga nya arbetskraften i dag till stor del består av utlandsfödda med integrationsbehov och unga med begränsad utbildningsnivå. Om vi inte lyckas bekämpa utanförskapet som beror på att det tar lång tid för flyktingar att bli självförsörjande, kan vi inte med kraft leverera den välfärd som behövs. 

En del av dagens välfärdtjänster kommer framöver att ha snarlika krav som i dag, särskilt skolan. Inom omsorgen lär teknikförändringar, nya krav och tydligare behovsstyrning tydligare påverka utbudet framöver. Oxelösunds kommunchef Johan Persson lägger särskilt vikt vid behovet av prioriteringar (SN 13/1). Framtiden lär kräva att vi kan välja bort också en del angelägna utgifter. Vem som ska få vad på skattebetalarnas bekostnad är inte hugget i sten.