Nya planen: Så ska ännu fler turister lockas till Oxelösund

Bara seglare som tar ett stopp för att bunkra förnödenheter – eller finns det något mer? Oxelösunds kommun har tagit fram en plan för hur fler turister ska hitta till Oxelösund – men det tog tid. Först efter fem år blev planen klar.

27 februari 2019 07:15

Initiativet till att göra planen togs redan 2014. Nu, fem år senare, är den klar.

– Det har bland annat varit flera personalbyten och så återremitterades planen, så tyvärr har det tagit tid, men nu är den klar, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Patrik Renfors (V).

Huvudsyftet med planen är att kommun, näringsliv och föreningar ska arbeta mer strategiskt tillsammans.

– Det gör vi redan nu, men tanke är att det ska bli bättre. Rent konkret är det här viktigt för att det rör sig om arbetstillfällen i en näring som växer i Sverige. I förlängningen handlar det även om att öka inflyttningen genom att folk hittar hit, fortsätter Renfors.

Varför ska man semestra i Oxelösund?

– Det är den havsnära miljön men även aktiviteter som exempelvis Boda borg. Sedan är det även kombinationen med Nyköping och de aktiviteterna som finns där. Baden är något viktigt också. Det havsnära boendet som Nyköping gör reklam för i Stockholms tunnelbana är det snarare vi som har.

Det som framförallt pekas ut är skärgården, Femöre, gästhamnar och camping. Det är flera förväntade saker – men även nya förhoppningar – som syns i den ”Plan för besöksnäring i Oxelösund 2018–2023” som kommunfullmäktige nu har antagit. I den finns bland annat mål och strategier för hur Oxelösunds kommun ska arbeta med turismen i framtiden och ge vägledning åt kommunen när det gäller vad som ska prioriteras och tydliggöra hur ansvaret är fördelat mellan aktörer och kommunen.

Bland de övergripande målen hoppas man bland annat på att öka den totala turismomsättningen, få fler besökare som stannar längre, större närvaro i digitala och sociala kanaler och ha fler turistiska erbjudanden.

Ett nytillskott är idrottsturism. Lägerboendet, som invigdes i början av vintern på Ramdalens IP, är tänkt att göra det möjligt för att fler cuper och läger ska förläggas i Oxelösund.

– Det ska vara både idrott och kulturella aktiviteter. Tankar finns att utveckla det här vidare, det finns med i kulturplanen, säger Renfors.

Framtida turismmöjligheter pekas ut

► Idrottsturism – nytt lägerboende ska ge nya möjligheter.

► Upprustning av Oxelösunds gästhamn.

► Näckrosleden på ingång – utveckla cykelturismen.

► Jogersö Camping snart 4-stjärnig.

► Fiskehamnens möjligheter med ny rökeriverksamhet och ”Fiskets dag”.

► Jubileum, Oxelösund 70 år 2020.

► Fler boendeanläggningar, nytt hotell i centrum.

► Satsa mer på husbilsturism.

► Temapaketering med Inga Lindström för att nå den tyska marknaden.

► Lyfta fram stålet och industrin – och koppla det till besöksnäringen.

Källa: Plan för besöksnäring i Oxelösund 2018–2023

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa