Solbacka kan bli skola igen – eller bostäder för rika seniorer

Sedan ett år tillbaka har Solbacka varit till salu. Nu har markägaren och en arkitektbyrå haft möte med kommunen där de presenterat sina planer för området.

25 juni 2018 19:30

35 miljoner kronor är prislappen på den gamla internatskolan Solbacka i Stjärnhov som stått tom sedan flyktinganläggningen stängde i april förra året. Guoqiang Zhao som köpte Solbacka 2012 kan dock tänka sig en viss prutmån, enligt ägarens rådgivare, Lars Nilsson-Dag.

– Det har funnits intressenter men en av de mest angelägna har inte velat lägga något bud, säger Lars Nilsson-Dag som ändå är hoppfull inför Solbackas framtid.

Visserligen måste flera fastigheter rivas eftersom de är i så dåligt skick men själva skolbyggnaden är fantastisk, menar Lars Nilsson Dag.

– Planer på en internationell restaurangskola finns, som ett kinesiskt utbildningsbolag, Meige, har presenterat. De samarbetar även med ett amerikanskt företag AH&LA som bistår med praktikplatser.

– Får man till ett samarbete med ett svenskt universitet eller annan skolaktör så är tanken att man skulle kunna ta emot 200 studenter från Kina men även svenska studenter som vill jobba på hotell i Kina.

Ägaren har anlitat arkitektbyrån Sandell & Sandgren som ritat och presenterat ett idéförslag kring området: 138 nya enplanshus inspirerade av klassisk sörmländsk arkitektur, men i modern tappning.

– Man skulle kunna förstärka allén som leder ner till vattnet och skapa en bygata, och sedan bygga fristående villor på höjden. Ägaren vill gärna se enplansvillor för att underlätta för äldre, men det handlar inte om något äldreboende, säger Thomas Sandell, chefsarkitekt på Sandell & Sandgren.

I materialet som presenterades för kommunen finns bilder på golfspelande pensionärer i Florida.

– Det är inget äldreboende som ska byggas. I den gamla skolaulan som tar 400 personer så kan man ju exempelvis visa opera från Metropolitan, säger Lars Nilsson-Dag som själv varit elev på Solbacka.

– Det finns en värdefull kulturhistoria kring Solbacka. Dessutom ligger ju byggnaderna väldigt vackert kring två sjöar.

Kommunens planeringschef Tomas Enkvist är positiv till initiativet men tillägger att det är en för stor exploatering i dagsläget.

Området är inte utpekat som ett utbyggnadsområde i varken den äldre eller nya översiktsplanen. Omfattningen av ny bebyggelse bör därför minskas väsentligt och placering och utformning utredas närmare inför kommunens ställningstagande om planbesked.

– Det är helt enkelt för många byggnader vilket innebär ett för stort ingrepp i denna kulturmiljö. Men går det att förändra så kanske vi kan gå vidare med förslaget, säger planeringschefen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!