Protester mot ekobyn – plan för 18 bostäder kan stoppas

De boende protesterar nu mot planerna på bygget av 18 bostäder i en ekoby vid Hallebro.

– Varför bygga ett stort villaområde i en genuin kulturbygd? undrar Sören Karlåker, som bor i området.

18 januari 2018 20:00

SN har tidigare rapporterat om planerna på ekobyn Tallberget som ska bestå av fristående hus, kedjehus och suterränghus samt gemensamhetsbyggnader, totalt 18 nya bostäder vid väg 830, någon kilometer sydväst från tätorten.

Tanken är att använda miljövänliga byggmaterial och bygga så energieffektivt som möjligt, enligt initiativtagarna.

Vid ett samrådsmöte nyligen så slöt 35 boende upp. Samtliga värjer sig mot tanken på bygget av ekobyn.

Sören Karlåker, boende i området, förstår inte varför man väljer att flytta ut i skogen och samtidigt vill ta med sig ett helt bostadsområde.

– Jag välkomnar fler att flytta till landsbygden. Men det behöver väl inte skapas ett nytt satellitområde samtidigt. En hästgård och något hus till är helt ok men ett hårt exploaterat villaområde är direkt olämpligt här, menar Karlåker.

Men var ska alla människor bo när bostäderna inte räcker till?

– Det finns andra byggklara marker i kommunen att bygga på, som Spårbacken i Laxne. Det är bra läge att etablera sig där och man får nära till tågstationen i Läggesta och motorvägen

Men även i tätorten protesteras det ju mot bostadsbyggen, som vid Slåttervägen?

– Jag tycker att det är svårare att kritisera att det byggs i tätorten. Där får man räkna med att det byggs. Man flyttar ju till landsbygden för att man vill bo relativt ostört, säger Sören vars familj köpte gården han bor på redan 1953.

Hans Waldau hävdar att den mindre skogsvägen och den gamla riksvägen kommer att förstöras redan när bygget inleds.

– Hur mycket ekotänk finns det när man ska bygga på ett berg och i norrläge, intill sankmark och en granplantering? Det kommer att krävas sprängningar och omfattande markarbeten för att kunna bygga väg och hus i tallbacken.

Dessutom påpekar han, liksom flera andra boende, att infarten från väg 830 är trafikfarlig och att en ökad trafik på vägen innebär risk för fler olyckor.

Vår avsikt är att fortsätta bjuda in till dialog för att lösa det praktiska

Linda Kowalski Nordfors, initiativtagare

Samtidigt har det även inkommit flera positiva synpunkter till kommun angående ekobyn. Monika Högberg i Södertälje tycker att varje kommun i landet bör ha en ekoby både av miljö- och hållbarhetsskäl.

– Vi har också alldeles för många ensamma människor i Sverige, så vi behöver verkligen denna typ av bebyggelse där människor i olika åldrar kan verka och leva tillsammans - på ett hållbart sätt, menar Monika som gärna flyttar till ekobyn i Gnesta.

Initiativtagaren själv, Linda Kowalski Nordfors, kommer fortsätta planerna för ekobyn.

– Byar har funnits i alla tider på landsbygden. Genom tiderna har utseendet varierat men hus i klungor har alltid byggts. Vår avsikt är att fortsätta bjuda in till dialog för att lösa det praktiska.

Enligt kommunens översiktsplan ska det även finnas en variation vad gäller utbud av olika sorters bostäder vilket en ekoby ligger helt i linje med.

Samhällsbyggnadsnämnden har i samråd även uppmanat myndigheter att tycka till om ekobyn. Sörmlands Länsmuseum har inte haft några reservationer mot planerna. Vattenfall har påpekat att kraftledningar i närheten kan komma att behöva flyttas.

Trafikverket väntas lämna synpunkter kring väg 830 men även Länsstyrelsen lär inkomma med svar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!