Sanering drar ut på tiden

Saneringen av marken runt den gamla konsthallen i Nyköping drar ut på tiden. I takt med att arbetet har gått framåt har nya föroreningar hittats, berättar kommunens fastighetschef Mikael Karlsson.

30 juli 2019 13:13

Den gamla konsthallen ligger på fastigheten Slottsvakten, som med sitt läge vid Nyköpingshus och ån är ett blickfång för både turister och Nyköpingsbor. Men under drygt ett års tid har platsen inte varit speciellt tilltalande. Under det pågående saneringsarbetet har fastigheten påmint om en byggarbetsplats med högar av schaktmassor och byggstängsel.

Först skulle saneringen vara klar till årsskiftet 2018-2019. Sedan skulle den vara klar till denna sommar. I stället har saneringen bara fortsatt och en allt större del av området har dessutom hägnats in.

­– Vi har stött på saker i marken som vi inte visste fanns där. Det handlar både om föroreningar och om arkeologiska fynd, förklarar Mikael Karlsson.

Föroreningarna kommer framför allt från mitten av 1800-talet, då den gamla byggnaden på Slottsvakten fungerade som gasverk. I höstas stötte man till exempel på den gamla gasklockan och tunnor med tjära. Fynd som utgjorde föroreningar samtidigt som de var arkeologiskt intressanta.

Under höstens saneringsarbete upptäckte man också föroreningar under den gamla gasverksbyggnaden. Något som har lett till misstankar om att marken eventuellt fungerade som någon slags sopplats innan gasverket byggdes.

­– Vi tror att så kan vara fallet, även om vi inte vet med säkerhet, säger Mikael Karlsson.

När saneringsarbetet började förra året, gjordes de stora insatserna på den sida av det gamla gasverket som inte gränsar mot ån. När det stod klart att även marken mot ån behövde saneras tog kommunen beslutet att också renovera Fiskbron. Saneringen ner mot ån skulle ha varit klart innan sommaren men än så länge är avspärrningarna alltså kvar.

– Det har blivit nya förseningar. Det har gjorts en del arkeologiska fynd ner mot ån. Bland annat har man hittat en bykstuga som användes när man tvättade förr i tiden.

Tidigare i år kunde kommunen avslöja att man fått en ny hyresgäst till fastigheten. Det handlar om entreprenörerna Jonas Kandefelt och Sasse Sahand Sepehraza som ska starta ett mikrobryggeri, Nyköping Brewing, i de nyare lokalerna mot Kungsgatan.

Innebär alla förseningar att bryggeriet riskeras?

– Nej, inte alls. Det finns bygglov för bryggeriet och en del av arbetet i lokalerna har påbörjats, säger Mikael Karlsson.

När blir saneringsarbetet klart?

– Det ska bli klart under hösten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roger Sundberg