Arbetsförmedlingen: Utan invandringen hade företag tvingats fly landet

Utan invandring hade sörmländska företag tvingats att fly landet i jakt på arbetskraft, berättar arbetsförmedlingens analyschef Jens Lotterberg, med anledning av en rapport om arbetsmarknadsläget i länet.

12 december 2018 14:45

Ända sedan 2008 har antalet inrikesfödda sörmlänningar som är mellan 16 och 64 år minskat med drygt 1000 personer per år, visar rapporten.

Antalet utrikesfödda sörmlänningar i yrkesför ålder har däremot ökat, och det med mellan 1000 och 2500 personer per år.

Samtidigt har konjunkturen i länet varit mycket stark och företagen har skrikit efter arbetskraft. Om det inte hade varit för invandringen hade de skrikit ännu högre.

– Då hade arbetskraftsbristen varit ett ännu större problem, så invandringen har haft en avgörande och positiv inverkan på företagen, säger Jens Lotterberg.

Vad hade hänt om invandringen hade varit betydligt lägre?

– Invandringen har gett företagen i länet en möjlighet att expandera. Utan invandring hade en del av dem tvingats att lämna landet.

Uppgifterna om invandringens betydelse finns med i rapporten Arbetsmarknadsutsikterna, där Arbetsförmedlingen presenterar en prognos för hur arbetsmarknaden kommer att se ut nästa år.

Enligt prognosmakarna kommer sysselsättningen, som gått starkt framåt de senaste två åren, fortsätta att öka under 2019. Arbetslösheten beräknas stanna på 8,4 procent.

– Arbetsmarknaden bromsar in men fortsätter att vara bra, säger Jens Lotterberg, som inte är säker på att inbromsningen behöver vara negativ.

– Högkonjunkturen har slitit på människor i form av övertid och även maskinerna har utsatts för slitage. Det kanske är friskt med en lite lugnare utveckling.

I dagsläget uppgår arbetslösheten bland inrikesfödda till knappt fyra procent, något som ekonomer menar ska ses som full sysselsättning.

Bland utrikesfödda uppgår arbetslösheten till drygt 25 procent. Så även om tusentals utrikesfödda har börjat jobba, så finns det utmaningar kvar.

– Under åren 2014 till 2017 var invandringen kraftig. En del av dem som kom då har inte fått jobb än, men det kan ta lite tid och det får man ha respekt för.

Vilken betydelse kommer invandringen ha för företagen framöver?

– Stor betydelse, precis som tidigare. Om inte politikerna beslutar om väldigt låga nivåer. Då kan det bli problem för företagen, säger Jens Lotterberg.

Tusentals invandrare fick jobb

Under åren 2010 till 2017 ökade antalet sysselsatta personer med 9100 i Sörmland. Av dessa var 8100 personer födda utomlands och 1000 personer var födda i Sverige.

Källa: Arbetsförmedlingen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roger Sundberg