Eskilstunapedofilen kan få lämna fängelset nästa vår

Den i dag 37-årige Eskilstunabon som i somras dömdes för hundratals sexbrott mot 63 barn har omplacerats på en anstalt med lägre säkerhetsklass. Nästa år kan han vara ute igen.

3 januari 2019 21:18

Eskilstunabons omfattande brottslighet mot unga flickor utmynnade i en fängelsedom på fyra år och sex månader. Mannen erkände nästan allt som han åtalades för och han överklagade inte domen. Brottligheten innefattar hundratals övergrepp som skett över nätet från en mycket stökig lägenhet i Eskilstuna, men även en våldtäkt på en 13-årig flicka som han åkte hem till.

Mannen har sedan han greps i maj 2017 tillbringat ett drygt år i en häktescell och sedan på den slutna Kumlaanstalten med högsta säkerhetsklass.

Strax före jul beslutade Kriminalvården att 37-åringen ska avtjäna återstoden av straffet på Skogomeanstalten, en mil utanför Göteborg. Skogome är en säkerhetsklass 2-anstalt med drygt 180 intagna. Skogome är landets största anstalt för sexualbrottslingar.

Till skillnad från Kumla har Skogome ett särskilt program "ROS-metoden" (relation och samlevnad). Programmet som 37-åringen tvingas genomgå är utvecklat för sexualbrottsdömda män och innefattar såväl gruppbehandling som enskild behandling med psykolog.

Under Eskilstunabons sista tid i häkte överklagade han Kriminalvårdens beslut att vägra honom tillgång till tevens fjärrkontroll. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Av den utredningen som förevarit Eskilstunabons omplacering framgår att risken för att han ska rymma eller fritas från Skogomeanstalten bedöms vara låg. Risken för att han ska använda sig av hot och våld bedöms dock som hög.

Den 12 juli 2018 vann domen på fyra och ett halvt års fängelse laga kraft. Men då han dessförinnan varit frihetsberövad i mer än ett år, och endast två tredjedelar av straffet behöver avtjänas, kan han vara en fri man i maj 2020.

Dömd för nästan 300 brott

Den 37-årige Eskilstunabon är dömd för 45 fall av sexuella övergrepp mot barn, 204 fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, 52 fall av sexuellt ofredande, barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott samt för våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson

Ämnen du kan följa