Psykossjukdomar: Projekt för bättre stöd till drabbade och anhöriga

Att drabbas av en psykossjukdom är svårt för både drabbade och anhöriga. Sörmland är pilotlän i ett stort projekt där barnen är i fokus. Genom ökad kunskap och stärkt nätverk, ska stödet bli bättre.

19 september 2017 05:00

En snäll mamma som får oförutsägbara raseriutbrott. En granne som säger sig ha fått Guds uppdrag att rädda dig från något farligt.

En psykossjukdom, där den vanligaste är schizofreni, kan vara mycket skrämmande och göra vardagen svårbemästrad.

– Därför att det viktigt att stärka kunskap om och nätverk för dem som berörs. Då kan stödet bli bättre, och göra det möjligt för dem vara delaktiga i samhället precis som andra medborgare, säger Eila Ulf, vice ordförande i Schizofreniförbundet och ordförande i IFSAP (Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser) i Nyköping.

Under tisdagen, i samband med Världsdagen för psykisk hälsa, visades Suzanne Ostens film "Flickan, mamman och demonerna" på Biostaden i Nyköping. En film om lilla Ti och hennes psykotiska mamma, som var gratis för alla att se. En film där barnets utsatthet skildras, och som används i ett treårigt, landsomfattande projekt som stöds med 7,5 miljoner kronor ur Allmänna Arvsfonden.

[fakta nr="1"]

Sörmland är ett pilotlän i projektet.

– Med filmen som utgångspunkt diskuterar vi; vem kunde har gjort något för Ti? Grannen, mostern, polisen, läraren? Det är viktigt att få bättre samverkan kring dem drabbas, särskilt barnen. Idag händer det lätt att de faller mellan stolarna, med till exempel missad skolgång som följd, säger Eila Ulf.

Under utbildningsdagarna, som fortsätter under onsdagen, deltar personal inom socialtjänst, elevhälsa och socialpsykiatri med fler som möter drabbade och anhöriga.

– Det brister i stödet som ges, men mycket arbete görs också för att förbättra det. Vi hör också mycket positivt från dem som deltar i projektet, till exempel i fråga om ökad förståelse och bättre samverkan.

Som representant för Schizofreniförbundet och fd specialistsjuksköterska inom psykiatrin i Nyköping hoppas Eila Ulf att projektet också ska bidra till att minska fördomar.

– Många tror att de som drabbats av psykossjukdom är farliga, men det är ovanligt. Många fungerar bra i yrkeslivet, men behöver kunniga chefer som förstår att de kanske inte kan prestera så mycket alltid..

Om schizofreni

Psykossjukdomar ger en förändrad verklighetsuppfattning. Schizofreni är den allvarligaste, och innebär t ex vanföreställningar, hallucinationer och andra funktionsnedsättningar.

Med hjälp av läkemedel, terapeutiskt stöd och sociala insatser går det att få ökad livskvalité och en fungerande vardag.

Ärftlighet och droganvändning i unga år ökar risken för att drabbas.

Källa: Vårdguiden 1177

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!